Debatt i riksdagen om Västsahara och EU:s fiskeavtal med Marocko

Ratad fisk i Dakhla 2015

– Har Sverige ändrat ståndpunkt när det gäller EU:s fiskeavtal med Marocko, eftersom man la ned sin röst i stället för att rösta nej? Varför har detta beslut tagits?

– Är det viktigt att följa EU-domstolens beslut att fiskeavtalet mellan EU och Marocko inte gäller Västsahara och dess vatten?

– Är det viktigt att följa EU-domstolens dom att associationsavtalet mellan EU och Marocko inte gäller Västsahara och att Polisario är västsahariernas legitima representant?

Dessa frågor ställde Lotta Johnsson Fornarve (V) till utrikesminister Margot Wallström i april.

Den 28 maj besvarade landsbygdminister Sven-Erik Bucht (S) frågorna i en interpellationsdebatt i riksdagen.

Så här skrev Lotta Johnsson Fornarve som bakgrund till sina frågor om fiskeavtalet:

”I december 2016 beslutade EU-domstolen att handels- och jordbruksavtalet mellan EU och Marocko inte gäller västsahariska varor – eftersom Västsahara inte tillhör Marocko. Den 27 februari 2018 beslutade EU-domstolen även att fiskeavtalet mellan Marocko och EU inte heller gäller Västsahara. Domarna gör klart att det enda sättet att förhandla om avtal som omfattar Västsahara är med det västsahariska folket och då genom den av FN utsedda legitima representanten Polisario.
Det är minst sagt anmärkningsvärt att kommissionen nu försöker kringgå dessa domar och underminera sin egen domstol genom att omförhandla fiskeavtalet med Marocko. Domarna är tydliga, och det är helt klart att dessa förhandlingar endast kan leda till ett annat illegalt avtal.
Sverige röstade i vintras nej till att försöka förlänga avtalet. Men nu i april lade Sverige ned sin röst till ett nytt förslag till mandat. Sverige står alltså inte längre tydligt upp för folkrätt och internationell lag. Det är mycket beklagligt och oförståeligt att Sverige inte använder sin röst i EU för att markera mot EU:s rättsvidriga avtal med Marocko angående fiskeavtalet mellan EU och Marocko.”

Vad svarade då Sven-Erik Bucht?

Han menade att EU-kommissionens nya mandatförslag efter EU-domen i februari innehöll vissa förbättringar eftersom ”den berörda befolkningen” ska involveras. ”Det västsahariska folket ska ge sitt medgivande till ett avtal”, sa han.
Pressad av Lotta Johnsson Fornarve om han menar att Polisario är det västsahariska folkets legitima representant i likhet med FN:s bedömning, svarade Sven-Erik Bucht att ”EU-domstolen inte sagt att Polisario är den enda representanten utan att Polisario är en representant.”

Lotta Johnsson Fornarve menade att det är ”skandalöst att kommissionen nu försöker kringgå dessa domar och underminera sin egen domstol genom att omförhandla fiskeavtalet med Marocko, så att även Västsahara återigen kan inkluderas. Det är uppenbart att kommissionen försöker komma runt domen genom att i stället för att tydligt nämna att det är det västsahariska folket som ska konsulteras använda sig av dessa ordalag: den lokala befolkningen som ska höras. Detta duger inte. Att höra den lokala befolkningen kan ju betyda precis vad som helst. Det är gott om marockaner i området – marockaner som har förflyttats till Västsahara, framför allt i samband med den gröna marschen, som var inledningen på den illegala ockupationen.”

Sven-Erik Bucht meddelade också att Sverige varit i kontakt med andra EU-länder i den här frågan, att Sverige inte fått någon skriftlig uppföljning eller återrapportering om det nya mandatet och att det finns en osäkerhet i hur mandatet kommer att genomföras.
Det slutliga avtalet kommer troligen att antas före 14 juli, det nu rådande avtalet går ut. Det slutliga avtalet måste godkännas av Ministerrådet och EU-parlamentet.

Se debatten mellan Lotta Johnsson Fornarve (V) och Sven-Erik Bucht (S) här.