Den marockanska vreden oktober 2015 – bakgrund och genomgång

2012 tog den svenska riksdagen beslutet att ge regeringen i uppdrag att erkänna Västsahara. Alliansregeringen verkställde inte beslutet. Den nya rödgröna regeringen har tills nu inte heller verkställt beslutet – trots att det var S och MP, bland andra, som drev igenom riksdagsbeslutet.

I slutet av september stoppades IKEA:s planerade öppnande av det första av fem varuhus i Marocko. Marocko har därefter hotat med att bojkotta svenska företag om Sverige skulle erkänna Västsahara.

En stor marockansk protestdemonstration ägde rum utanför den svenska ambassaden i Rabat i oktober.

En annan mindre protestdemonstration ägde rum i Stockholm.

Utrikesminister Margot Wallström har förklarat att det pågår en genomlysning av Västsaharafrågan just nu, att rapporten ska vara klar i februari och att regeringen därefter fattar beslut.

Två delegationer med marockanska företrädare för politiska partier har skickats till Sverige för att förklara den marockanska positionen för svenska politiker.

I ett marockanskt TV-program i början av oktober förolämpade Marockos utrikesminister grovt den svenska utrikesministern.

Torsdagen 15 oktober ägde ett seminarium rum i riksdagshuset med cirka 200 åhörare. Huvudtalare var den västsahariska människorättsaktivisten Aminatou Haidar. Säkerhetsarbetet kring henne och seminariet var högt. Övriga deltagare var västsahariskorna Senia Ahmed och Rabab Amidane, professorn i folkrätt Pål Wrange, utrikesutskottets ordförande Kenneth G Forslund(S), journalisten Fredrik Laurin och Ulf B Andersson, Amnesty International.

Anledningen till det plötsliga marockanska agerandet är okänt men skulle kunna vara att flytta fokus från 6 november, 40-årsdagen av den marockanska invasionen i Västsahara eller att försvåra för Sverige att få en plats i FN:s säkerhetsråd.

Den pågående FN-processen om västsahariernas rätt till självbestämmande och självständighet har kört fast, eftersom Marocko vägrar att acceptera ett fritt Västsahara.

Frankrike med vetorätt i säkerhetsrådet ger sitt tysta stöd till Marocko, men inget land i världen anser att Marocko har rätt till Västsahara.

Ett erkännande av den västsahariska staten från ett EU-land skulle kunna vara en ny väg framåt för att få slut på en 40 år lång marockansk ockupation.