Emmaus Björkås arbete med Västsahara

Sport för unga i flyktinglägren. Foto: Emmaus Björkå

Emmaus Björkå har arbetat med Västsahara i princip sedan ockupationens början på 70-talet. Idag har stödet utvecklats och ser annorlunda ut än i början, då det fokuserar mest på ett arbete mot Marockos ockupation av Västsahara utifrån ett rättighetsperspektiv.

Man kan dela in Emmaus Björkås arbete för ett fritt Västsahara i två delar, det rättighetsbaserade och det humanitära.

Vad gäller det humanitära stödet handlar det om att organisationen utifrån lokal efterfrågan skickar skänkta skor och så kallade baby kits ungefär två gånger per år till flyktinglägren i Algeriet. Ett baby kit innehåller det viktigaste en nyfödd behöver såsom en mössa, strumpor, filt, blöja mm. Detta stöd ges i samarbete med SADR:s ministerier för hälsa och utrustning och når människorna som bor i alla flyktingläger.

Emmaus Björkå ger även ett kärnstöd till Polisario i Stockholm för att de ska kunna arbeta och verka för sin sak. Det är viktigt att Polisario kan finnas representerade för att möta svenska politiker och organisationer och här i Sverige.

Det rättighetsbaserade arbetet sker genom olika projekt med tre partners som Emmaus Björkå har valt att samarbeta med. Dessa partners är Equipe Media, Saharawi Voice och UJSARIO.

Föreningens stöd till UJSARIO består av lokala aktiviteter med unga i flyktinglägren. Det handlar om kompetensutvecklingsinsatser och sommarläger för att stärka unga i flyktinglägren mitt ute i öknen.

Equipe Media är en aktivistorganisation, som verkar i det ockuperade Västsahara. De filmar och dokumenterar demonstrationer och människorättskränkningar för att sedan sprida till resten av världen och för att skapa opinion. De arbetar under svåra förhållanden och hot från Marocko.

Även Saharawi Voice arbetar med professionellt påverkansarbete och har ett fokus på flyktingarnas situation, då de arbetar från flyktinglägren i Algeriet.

2018 lanserades filmen ”3 Stolen Cameras” som bygger på filmer av Equipe Media och som gjorts av dem, Saharawi Voice och RåFILM i samarbete med Emmaus Björkå. Den har visats på filmfestivaler över världen och på BBC Arabic.

Vi stödjer organisationerna med detta viktiga arbete för att nå opinion i världen och för att ockupationen ska upphöra och flyktingarna kunna återvända.

Emmaus Björkå kommer att fortsätta detta arbete och har flera projekt i gång med målet att ockupationen av Västsahara ska upphöra.

Zeinab El Saneh, handläggare Emmaus Björkå