Emmaus Stockholm stödjer kampen för Västsaharas frihet!

Seminarium i riksdagshuset 2017 med bl a Hans Corell, Kurt Mosgaard, Brahim Dahane, Senia Abderahman. Arr. Riksdagsgrupp och Emmaus Stockholm. Foto: Juan Obregon

Det har hänt mycket gällande Västsahara den senaste tiden. EU har godkänt två illegala avtal med Marocko som inkluderar den ockuperade delen av Västsahara, vilket kommer att resultera i ytterligare rättsprocesser. Frustrationen bland den yngre generationen i flyktinglägren växer. Samtidigt har de första fredssamtalen på sex år startats under ledning av FN. Solidaritetsorganisationen Emmaus Stockholm fortsätter stödja västsahariernas rätt till självbestämmande.

Västsahara, som är Afrikas sista koloni, brukar benämnas som en stillastående konflikt. Men den senaste tiden har strålkastarna riktats mot den över 40 år långa konflikten. FN har tagit nya tag för att hitta en rättvis, varaktig och ömsesidigt godtagbar lösning som ger självbestämmanderätt till det västsahariska folket. För oss på Emmaus Stockholm, som har stöttat västsaharierna sedan 70-talet, är det glädjande att fredssamtalen har återupptagits och vi ser med försiktig hoppfullhet fram emot resultatet av samtalen.

Emmaus Stockholms stöd till Västsahara började med klädsändningar och fortsatte därefter med stöd i form av makrill-konserver eftersom det rapporterades om proteinbrist i flyktinglägren. I dag arbetar vi främst med att stödja och stärka västsahariska civilsamhällesorganisationer i de västsahariska flyktinglägren, i den ockuperade delen av Västsahara och i diasporan. Vi bedriver ett aktivt påverkansarbete för att öka kunskapen om situationen men också för att påverka svenska politiker på riksdags- och EU-nivå att agera.

Vårt stöd fördelas över en rad olika projekt. Stödet används bland annat till organisationsutveckling, hållbar utveckling, stärkt yttrandefrihet, oberoende journalistik och bevakning av mänskliga rättigheter. Alla projekt drivs av lokalbefolkning på plats eftersom det är de som har störst kunskap om området och deras egna behov.

Vårt mål är att bidra med stöd till människor att själva ta makten över sina liv. Bland annat stödjer vi organisationer som till exempel arbetar för att ge rättslig rådgivning till familjer som fått utstå människorättsbrott. Eller som kartlägger och dokumenterar försvunna familjemedlemmar och politiska fångar. Andra organisationer övervakar brott mot mänskliga rättigheter och bedriver kampanjer för rätten till självbestämmande, medan andra driver ett outtröttligt arbete för att bryta den rådande medieblockaden och berätta för omvärlden vad som pågår bakom ockupationen.

Nu när EU gått emot sin egen domstol och slutit avtal med Marocko och därigenom legitimerar ockupationen är det viktigare än någonsin att svenska politiker agerar och att civilsamhället visar sitt stöd. Det är också centralt att omvärlden stödjer FN:s fredssamtal och inte underminerar dem genom att bryta mot FN:s rekommendationer och folkrätten. Vi fortsätter vårt arbete för Västsaharas frihet tillsammans med västsaharierna.

Afrikas sista koloni måste få sin befrielse!

Följ oss gärna i sociala medier för fler uppdateringar om arbetet för Västsaharas frihet:
Facebook: Emmaus Stockholm, Twitter: @emmausstockholm, webb: emmausstockholm.se

Caroline Nord, Emmaus Stockholm