“Ett liv i väntan”

Hadi Kentaoui, Polisariorepresentant i Sverige. Foto: Lena Thunberg

I maj 2019 avgick FN-sändebudet Horst Köhler plötsligt från sin post som ansvarig för Västsaharafrågan. Hälsoskäl angavs som anledning, men samtidigt fanns rykten om att Horst Köhler inte fått det stöd från FN:s säkerhetsråd som han väntade sig. Han hade på kort tid 2018-2019 fått till stånd två möten mellan de båda parterna Marocko och Polisario Front.

FN:s fredsbevarande styrka MINURSO är inne på sitt 28:de år utan att ha verkställt den folkomröstning om Västsaharas självständighet, som var dess främsta uppgift.

Frankrike, med nära relationer med Marocko som ockuperar 75% av Västsahara sedan 1975, stoppar med hot om sin vetorätt Västsaharafrågan i FN:s säkerhetsråd.

EU har ett avtal med Marocko om att stoppa afrikanska migranter att ta sig till Europa via Gibraltar sund. Dessutom har EU ett ”avancerat avtal” med Marocko som gäller handel. Goda relationer med Marocko är alltså viktigt för EU. Marockos ockupation av Västsahara är uppenbarligen mindre viktigt.

Västsaharafrågan har nu åter skjutits i sank.

– Ingen efterträdare till Horst Köhler har ännu utsetts, trots att mandatet för MINURSO-styrkan går ut 31 oktober. Så mycket tid och pengar har ödslats på att ingenting händer. Varför har inte folkomröstningen genomförts? Vad har egentligen MINURSO gjort i Västsahara? Ingenting, säger en upprörd Hadi Kentaoui.

Den 33-årige västsahariern Hadi Kentaoui kom till Sverige i juli 2019 för att verka som Polisario Fronts andre man på kontoret i Stockholm.

– I december har Polisario kongress. Den kommer att bli intressant. Den unga generationen västsaharier vill se nya vägar och har nya visioner om hur vi ska fortsätta.

Hadi Kentaoui vill se en fredlig lösning, men säger också att om majoriteten väljer krig, så accepterar han det.

Han är också klart besviken på att Sverige svek västsaharierna genom att inte verkställa riksdagsbeslutet att erkänna den västsahariska staten.

–  Ett svenskt erkännande hade varit så viktigt för oss.

– Vi är en ny generation västsaharier med nya idéer, som nu får börja ta över från den tidigare generationen ledare. Vi vill se handling, säger Hadi Kentaoui.

Han kommer närmast från Norge, där han varit Polisarios representant i ett och ett halvt år. Dessförinnan arbetade han på den västsahariska regeringens utrikesministerium i flyktinglägren i Algeriet.

Hadi Kentaoui föddes i flyktinglägren på 1980-talet. Hans pappa deltog i kriget, mamman arbetade med att administrera skolundervisningen för barnen i flyktinglägren. Hadi tog studenten på en internatskola för västsahariska ungdomar i Betna i Algeriet. Därefter studerade han journalistik och kommunikation på högskolan.

– Vårt liv är ett liv i väntan, säger han.

Polisario chefsrepresentant i Sverige är Limam El Jalil.

Lena Thunberg