”EU bryter mot domstolsbeslut om Västsahara”

Ur Västsahara 3/2016

 

EU:s frihandelsavtal med Marocko måste exkludera produkter från Västsahara, skriver Jytte Guteland europaparlamentariker för Socialdemokraterna och Bodil Valero europaparlamentariker för Miljöpartiet.

Förra veckan avled Mohamed Abdelaziz, Västsaharas president sedan många år. Han har lett västsahariernas kamp för självständighet sedan 1976. Nu är det därför viktigare än någonsin att vi står vid västsahariernas sida och stödjer deras rätt till självbestämmande över sitt territorium och sina resurser.

I flera fall har EU varit drivande i att förbjuda handel med produkter från konfliktområden. Genom att anta hårda regler för märkning och införa importförbud från ockuperade territorier har EU reglerat handeln med produkter från områden som till exempel Palestina och Krim. Trots detta fortsätter EU att blunda för tomater, fisk och andra produkter från det ockuperade Västsahara.

I december upphävde EU-domstolens första instans, tribunalen, handelsavtalet mellan EU och Marocko eftersom det inkluderar handel med jordbruks- och fiskeprodukter från Västsahara. Domen innebär att EU:s handelsavtal med Marocko inte ska kunna omfatta produkter från Västsahara och är en viktig milstolpe för att markera att västsaharierna själva har rätt att bestämma över sitt territorium och sina naturtillgångar. Tribunalen är inte ensam. Även Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein har gjort samma bedömning.

Rådet beslutade dock att överklaga tribunalens dom och ett nytt beslut väntas komma i september. Trots att tribunalens beslut ska gälla fram till dess att överklagan har behandlats, eftersom rådet inte begärt något annat i sin överklagan, fortsätter EU att handla med produkter från Marocko och det ockuperade Västsahara. Det innebär att produkter från Västsahara fortsatt säljs till europeiska konsumenter märkta som marockanska produkter. Samtidigt pågår förhandlingar om ett fördjupat frihandelsavtal mellan EU och Marocko och i diskussionerna som förts hittills har kommissionen inte drivit frågan om att exkludera produkter från Västsahara. Kommissionen respekterar därmed inte tribunalens beslut.

Som europaparlamentariker har vi lyft frågan vid ett antal tillfällen, senast förra veckan då vi tillsammans anordnade ett seminarium i Europaparlamentet om handeln med konfliktprodukter från Västsahara. Vi har också ställt flera frågor till EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, i syfte att få kommissionen att agera. Vi väntar fortfarande på svar.

Sverige är i internationella sammanhang känt för att stå upp för folkrätten och för länders rätt till självbestämmande och kan därmed spela en viktig roll för att påverka övriga länder i EU. Vår förhoppning är att den svenska regeringen verkar för att EU stoppar den olagliga handeln med produkter från Västsahara tills det går att garantera att produkterna inte kommer från ockuperat område.

Regeringen bör även uppmana rådet och kommissionen att agera för att produkter från Västsahara exkluderas i det kommande handelsavtalet med Marocko. EU ska vara en aktör som främjar demokrati och utveckling, det måste också gälla i relation till Västsahara. Utvinningen av naturresurser i Västsahara måste komma den västsahariska befolkningen till godo.

Jytte Guteland (S), europaparlamentariker
Bodil Valero (MP), europaparlamentariker

Publicerad i Dagens Arena 9 juni 2016