EU döljer information om beslutet 16 juli om Västsahara

16 juli fattade Ministerrådet beslut om ett tillägg till Associationsavtalet från mars 2000 mellan EU och Marocko. Västsahariska varor ska ingå. Det slutliga dokumentet är inte tillgängligt och media har inte uppmärksammat det sensationella beslutet.

Det är alltså själva Associationsavtalen som får ett tillägg eller ändring. Fortfarande finns inte själva beslutet tillgängligt på EU:s hemsida, enbart en preliminär text, trots kontakt med presscentret.

I den preliminära texten sägs bland annat att försäljning av västsahariska varor via Marocko till EU skulle innebära social och ekonomisk utveckling i Västsahara och att avtalet har godkänts i konsultationer med ”people concerned”. Avtalet skulle därmed följa EU-domstolens domar.

Ingenstans nämns Polisario Front, västsahariernas av FN erkända representant. Inte heller nämns att drygt 80 västsahariska civila organisationer skrivit till EU-kommissionen under våren och påpekat att det är Polisario Front som är representant.
Det är alltså ren lögn att avtalstillägget är godkänt av det västsahariska folket.