EU-domstolen upphäver handelsavtal med Marocko

EU-domstolen i Luxenburg beslutade i går 10 december att upphäva det handelsavtal mellan EU och Marocko som ingicks 8 mars 2012 och som gäller liberalare regler för import av jordbruks- och fiskeprodukter från Marocko till EU.

Anledningen till annulleringen av avtalet är att avtalet också innefattar Västsahara.

Domstolen hänvisar till FN:s pågående avkoloniseringsprocess och menar, precis som FN:s generalförsamling, att Polisario Front, initiativtagaren till processen, är den erkända representanten för västsaharierna med rätt att besluta om Västsaharas naturresurser.

I helgen kommer EU:s utrikespolitiska chef Federica Mogherini att möta sin marockanska kollega för att, som tidigare beslutats, diskutera planerade fördjupade frihandelsrelationer med Marocko (DCFTA).

Marocko har sedan 2008 en särställning och så kallad ”avancerad status” i sitt grannskapsavtal med EU.

Polisario Front, som sedan länge har påpekat att EU:s handelsavtal med Marocko bryter mot internationell lag, om inte ockuperat västsahariskt område är uteslutet.

Polisario Front är också initiativtagare till ännu en process som gäller EU:s fiskeavtal med Marocko. De fiskerika västsahariska vattnen utanför Västsaharas kust är den plats där EU:s fiskefartyg framför allt finns. Dessa fiskeavtal har Sverige två gånger röstat emot. FN:s tidigare rättschef Hans Corell har sagt att han skäms som europé över fiskeavtalet.

Polisario Front meddelar 10 december EU-kommissionen att man är beredd att omedelbart förhandla.

Polisario Front påminner också, i en kommentar efter domstolens beslut, de företag som har verksamhet på ockuperat västsahariskt område att detta är illegalt och att företagen kan ta direkt kontakt med Polisario Front för att reglera situationen.

Western Sahara Resource Watch (WSRW) är den organisation som sedan lång tid har följt, dokumenterat och fördömt den marockanska exploateringen av västsahariska naturresurser; fosfat från gruvan Bou Craa, fisk utanför främst Dakhlas kust och de enorma Marockoägda växthusen, som dränerar de underjordiska sjöarna på vatten utanför Dakhla. Det är främst tomater som exporteras härifrån till Europa.

En brittisk domstol har under hösten hänvisat ett fall till EU-domstolen som gäller import av marockanska produkter som egentligen kommer från den ockuperade delen av Västsahara.

Se även följande artiklar:

http://www.wsrw.org/a105x3314

http://www.spsrasd.info/fr/content/le-tribunal-de-l%E2%80%99union-europ%C3%A9enne-annule-l%E2%80%99accord-agricole-ue-maroc-d%C3%A9claration-du-front-pol