EU-domstolen: Västsaharas produkter tillhör inte Marocko.

Västsaharier i flyktinglägren i Algeriet firar EU-domstolens dom 21 december 2016,

Västsahara är inte en del av Marocko. EU:s fördjupade handelsavtal 2012 med Marocko, som gäller jordbruks- och fiskeprodukter, gäller inte Västsahara – utan enbart Marocko. Inte heller Associationsavtalet, frihandelsavtalet, mellan EU och Marocko från 2000 gäller Västsahara.

Detta slår EU-domstolen fast i sin slutliga dom 21 december 2016 och följer därmed sin egen generaladvokat Melchior Wathelets utlåtande 13 september.

Detta är en stor seger för Polisario Front som har drivit ett mål mot EU gällande handelsavtalet 2012.

Redan i december 2015 slog en längre instans av EU-domstolen, Tribunalen, fast att handelsavtalet från 2012 mellan EU och Marocko skulle annulleras när det gäller västsahariska jordbruks- och fiskeprodukter.

EU-rådet, det vill säga EU:s utrikesministrar, valde då att överklaga detta beslut. Förvånansvärt nog sällade sig Sverige till denna skara, trots att Sverige redan 2004 som enda land röstade emot fiskeavtalet mellan EU och Marocko, eftersom de västsahariska fiskerika vattnen inte var uteslutna ur avtalet och avtalet därmed bröt mot internationell lag.

EU-nämnden i den svenska riksdagen fick på Luciadagen förra året 24 timmar på sig att ta ställning till Utrikesdepartementets beslut att överklaga Tribunalens dom. Liberalerna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i minoritet röstade emot överklagandet – och därmed för västsahariernas rätt till sina egna naturresurser.

Trots domen i Tribunalen fortsatte strömmen av västsahariska varor, sålda i Marockos namn, till Europa. Domen skulle omedelbart ha trätt i kraft tills den slutliga domen kom. Så skedde alltså inte.

Den slutliga domen i den högre instansen 2016 går längre än Tribunalens.

I domen fastslås alltså att Marocko inte har rätt till Västsaharas naturresurser. Det betyder att inga EU-länder och institutioner i dessa länder har rätt att teckna avtal med Marocko om västsahariska produkter.

Dessutom stärks dåvarande rättschefen Hans Corells rättsutlåtande från 2002 om att eventuell utvinning av västsahariska naturresurser kan ske om det ”gynnar” västsaharierna och om det sker enligt deras ”önskan”. ”Önskan” har nu ändrats till ”tillåtelse”.

Den slutliga domen fastställer också att Polisario Front är västsahariernas legitima representant.

Nu återstår att se hur EU-länderna samt Marocko kommer att efterleva denna dom samt hur företag som tecknat avtal med Marocko om investeringar eller import av västsahariska varor kommer att reagera.

– Vi uppmanar alla EU:s medlemsländer och dess institutioner att följa detta domslut och att omedelbart upphöra med alla avtal, investeringar och projekt som stärker Marockos illegala ockupation av Västsahara, sa Mohamed Sidati, Polisarios representant i Europa, efter att domslutet offentliggjorts.

Polisario Front driver ännu ett mål i EU-domstolen. Det gäller fiskeavtalet mellan EU och Marocko.

Se även
Western Sahara Resource Watch: EU Court protects Western Sahara from EU-Morocco trade deal.
Forbes: European Court dismisses Morocco´s Claim to Western Sahara, Throwing EU Trade Deal into Doubt.