EU-kommissionen ljuger och mörkar för Ministerrådet och Parlamentet

EU-kommissionen skickade 11 juni ett förslag till tillägg till handelsavtalet mellan EU och Marocko till Ministerrådet och EU-parlamentet. Tilläggsförslaget ger Marocko rätt att fortsätta sälja västsahariska varor inklusive fiskerättigheter för EU. Ministerrådet väntas fatta beslut i mitten av juli. Därefter ska EU-parlamentet godkänna eller förkasta beslutet.

Det nuvarande fiskeavtalet mellan EU och Marocko går ut 14 juli och har inte uteslutit de fiskerika västsahariska vattnen, varifrån cirka 90 % av EU:s fiskebåtars fångst kommer.

EU-domstolen har i två domar, 2016 och 2018, fastställt att EU:s handelsavtal med Marocko om jordbruksprodukter samt fiskeavtalet inte gäller västsahariska produkter, eftersom Västsahara inte tillhör Marocko. Associationsavtalet från 2000 mellan EU och Marocko gäller inte heller Västsahara enligt EU-domstolen, som också konstaterar att Polisario Front enligt FN är västsahariernas legitima representant.

Trots domarna har alltså EU-kommissionen fortsatt att driva fram nya handels- och fiskeavtal som innefattar västsahariska produkter.
Marocko har bland annat hotat med att bryta kontakterna med EU om inte västsahariska produkter kan ingå i avtalen.

För att ett eventuellt avtal om handel med västsahariska varor ska kunna ske krävs ett godkännande (consent) av det västsahariska folket enligt EU-domarna.

Efter domen i EU-domstolen om jordbruksprodukter i december 2016 kontaktades inte Polisario Front, den rättmätiga representanten för Västsahara av EU-kommissionen. Dessutom fortsatte den marockanska handeln med västsahariska varor till EU som förut.

EU-kommissionen har under våren sökt stöd bland organisationer i den ockuperade delen av Västsahara, där västsaharier är i minoritet. 89 västsahariska organisationer skrev därför i februari 2018 till EU-kommissionen och protesterade mot handelsavtalet med Marocko samt tackade nej till möten och hänvisade i stället till Polisario Front i egenskap av västsahariernas representant.

I det nya tilläggsförslaget mellan EU och Marocko hänvisar EU-kommissionen till ”consultations” med 113 icke nämnda organisationer i Västsahara för att på så sätt påskina att västsaharierna accepterar att Västsahara ska ingå i handelsavtalen.

Nätverket Western Sahara Resource Watch har dock kommit över listan på organisationer och publicerat den på sin hemsida www.wsrw.org Enligt wsrw har 94 av dessa organisationer inte mött EU-kommissionen. 85 av dessa utgörs av de 89 västsahariska organisationer som protesterat mot inkluderandet av Västsahara i handelsavtalet samt avböjt möten med EU-kommissionen.

Dessutom finns marockanska företag som det statligt ägda gruvbolaget OCP, som utvinner fosfat i ockuperade Västsahara samt marockanska människorättsorganisationer som försvarar ockupationen med på listan.

Western Sahara Resource Watchs egen organisation skulle enligt listan ha haft ”consultations” med EU-kommissionen, vilket är en ren lögn, skriver Western Sahara Resource Watch, vars huvuduppgift är att sprida information om råvarustölden från Västsahara. WSRW har däremot skickat frågor som inte besvarats av kommissionen.

Dessutom står Polisario Front med på listan. Polisario Fronts EU-representant Mohamed Sidati tog själv kontakt med EU:s utrikesavdelning (EEAS) i januari för att bland annat påpeka att ingen handel med Västsahara kan ske genom avtal med Marocko enligt EU-domen. 5 februari skedde ett informellt möte mellan EEAS och Polisario Front. Mohamed Sidati hade dessförinnan förklarat att eftersom EU-kommissionen redan skrivit ett avtal med Marocko, fanns bara en punkt att diskutera: vilka steg som EEAS tagit för att Västsahara inte ska ingå i avtalet.

EEAS har utnyttjat dessa kontakter med Polisario Front för sina egna syften att påstå att representanten för det västsahariska folket har deltagit i deras ”konsultationsprocess”.

Polisario Front har nu i juni startat en ny process i EU-domstolen, där man kräver att Ministerrådets beslut i april att ge EU-kommissionen mandat att förhandla fram ett nytt fiskeavtal mellan EU och Marocko med syfte att de västsahariska vattnen ska ingå, ska annulleras, eftersom det bara kan leda till ett nytt illegalt avtal.

I Sverige förklarade i januari 2018 landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att Sverige inte skulle skriva på ett nytt fiskeavtal där de västsahariska vattnen ingår. Efter EU-domen i februari bytte Sverige dock fot och röstade inte nej till EU-kommissionens nya mandat utan la ned sin röst.

Hur kommer Sverige att agera i omröstningen i Ministerrådet i juli?

Fakta
Marocko ockuperar cirka 75 procent av Västsahara sedan 1975. En avkoloniseringsprocess av Västsahara (Spanska Sahara) pågår i FN sedan 1965. En FN-styrka finns i området sedan 1991 för att genomföra en folkomröstning, där västsaharierna ska välja självständighet eller integration med Marocko. Marocko har på olika sätt förhindrat denna folkomröstning och vägrar sedan 2006 att acceptera ett självständigt Västsahara.

Lena Thunberg