EU och respekten för rättssystemet

Ett av många europeiska fiskefartyg med västsaharisk fisk. Foto: wsrw

I två separata domar har EU-domstolen slagit fast att avtal mellan EU och Marocko inte kan innefatta Västsahara, eftersom Västsahara inte tillhör Marocko. Rättsprocesserna i EU-domstolen har väckts på grund av ett handelsavtal och ett fiskeavtal som existerat mellan EU och Marocko och där västsahariska varor och fiskevatten ingår.

Trots dessa domar röstade EU-parlamentet med stor majoritet i januari och februari 2019 igenom de båda avtalen.

– Den här dubbelmoralen är helt otrolig! Ena dagen ser vi hur EU-politiker anbefaller respekt för lagen, rättssystemet och demokrati i länder som Ungern och Venezuela. Nästa dag röstar samma politiker helt öppet för att man ska strunta i domar från EU:s egen högsta domstol. Vad är det för skillnad? EU har ingen rätt – varken lagligt eller etiskt – att i partnerskap med de marockanska ockupanterna stjäla fisken från det västsahariska folket, sa Sara Eyckmans, samordnare för nätverket Western Sahara Resource Watch efter omröstningen om fiskeavtalet i EU-parlamentet 12 februari.

– Vi fördömer å det starkaste att EU underminerar EU-domstolens beslut och FN:s fredsprocess.

EU-kommissionen hade förberett avtalen och EU:s ministerråd hade godkänt dem. Sverige la ned sin röst angående handelsavtalet men röstade nej till fiskeavtalet.

Före omröstningen i EU-parlamentet hade 110 parlamentariker krävt att fiskeavtalet skulle hänvisas till EU-domstolen för en bedömning av dess legitimitet. Förslaget avslogs med 489 röster. 189 ville få en bedömning av EU-domstolen. 36 avstod.