EU och Sverige sviker Västsahara

Ratad fisk i Dakhla 2015

EU-länderna röstade i april ja till att ge EU-kommissionen mandat att förhandla fram ett nytt fiskeavtal med Marocko. De västsahariska vattnen är inte uteslutna. Sverige har tidigare (så sent som i februari) röstat nej, men la ned sin röst denna gång.
Två domar i EU-domstolen (2016 och 2018) har slagit fast att Västsahara inte tillhör Marocko och att handels- och fiskeavtal därför inte kan ingå i avtal mellan EU och Marocko.
Polisario Front fördömer i ett uttalande 16 april beslutet från EU:s ministerråd att ge EU-kommissionen i uppdrag att förhandla fram ett nytt fiskeavtal där Västsahara ska ingå. Polisario hänvisar till EU-domstolens dom 27 februari 2018. Processen och sådana avtal är illegala. Det är bara med godkännande av det västsahariska folkets erkända representant Polisario Front som förhandlingar kan ske, skriver man i uttalandet. Se spsrasd.info