EU-parlamentet säger ja till fortsatt stöld av Västsaharas fisk

Jytte Guteland (S), EU-parlamentariker.

12 februari antog Europaparlamentet ett fiskeavtal mellan EU och Marocko, trots att mer än 90 procent av avtalets fiskeområde ligger i Västsahara som ockuperas av Marocko. Parlamentet antog avtalet med 415 röster för, 189 mot och 49 avstod.

Jytte Guteland, som är ordförande för Europaparlamentets informella grupp för Västsahara kommenterar resultatet:

– Det här avtalet är ett stort bakslag för mänskliga rättigheter. Vi talar om ett fiskeavtal som omfattar ett område som enligt Freedom House är ett av världens minst fria. Det bidrar till att legitimera Marockos olagliga ockupation av Västsahara.

– Det här avtalet är endast fördelaktigt för marockanska intressen, folket i Västsahara får inte ta del av fiskesektorn varken direkt eller indirekt. Hälften av befolkningen lever i flyktingläger i Algeriet där de endast får en burk sardiner per månad, samtidigt som de juridiskt sett borde ha rätt till fisket. Den andra hälften lever under hårda villkor i Västsahara och har svårt att få jobb, där de inte tillåts vara en del av fiskesektorn.

– EU:s egen domstol har slagit fast att det behövs samtycke från det västsahariska folket för att Västsahara ska kunna inkluderas i ett avtal mellan EU och ockupationsmakten Marocko. Det västsahariska folket har tydligt protesterat mot avtalet. Det kan inte vara samtycke.