EU-pengar i sjön

Curbeiro är ett spanskt fiskefartyg från Kanarieöarna som under många år fiskat i västsahariska vatten.

Inte nog med att EU:s fiskeavtal med Marocko är olagligt på grund av att det innefattar västsahariska fiskevatten, det är dessutom direkt olönsamt. EU betalar fiskelicenser till spanska fiskebåtar – som inte använder licenserna.

EU har sedan länge fiskeavtal med Marocko – där de fiskerika västsahariska vattnen ingår. Detta avtal har förklarats ogiltigt av EU-domstolen, eftersom Västsahara inte tillhör Marocko. EU har överklagat den senaste domen som kom hösten 2021.

För det senaste fyra-åriga fiskeavtalet från 2019 betalar EU 52 miljoner euro per år till Marocko för att 128 båtar ska få fiska. Priset har stigit kraftigt. För det tidigare avtalet betalade EU 40 miljoner euro per år. Dessutom måste ägarna till fiskefartygen betala en summa för licenserna.

I en artikel i El Pais 20/1, La flota espanola solo aprovecha un cuarto de su cuota de pesca en Marriuecos, beskriver Francisco Peregil med flera hur detta fiske har fungerat.

91 procent av fisket sker i västsahariska vatten, inte i marockanska.

Majoriteten av båtarna med licens att fiska är spanska; 92 av 128 båtar. Men majoriteten av dessa spanska fiskefartyg har inte fiskat alls. Enbart cirka 25 procent av de 92 båtarna utnyttjade sina licenser under 2021. Av de 92 spanska båtarna kommer 47 från Andalusien, 38 från Kanarieöarna och 7 från Galicien.

Hur kan det vara så här?

Enligt en anonym källa till författarna är orsaken att fisket i Västsahara är ett rent industriellt pelagiskt fiske, alltså med stora djuphavstrålare. Detta fiske bedrivs av 18 stora fiskefartyg från främst Nederländerna och Tyskland. Det fisket tar upp fler ton fisk än resterande fartyg.

De spanska mindre fiskefartygen däremot fiskar närmare land och huvudsakligen i marockanska vatten. Det fisket är mindre lönsamt. Bara en fjärdedel av de betalda licenserna används enligt författarna till artikeln.

Lena Thunberg