EU ska vara lösningen på Västsaharakonflikten – inte problemet

Västsaharas president och Polisarios generalsekreterare Brahim Ghali i Bryssel.

Stats- och regeringschefer från Europeiska Unionen och Afrikanska Unionen möttes 16 februari i Bryssel efter en försening av toppmötet på två år på grund av pandemin.

Västsaharas president Brahim Ghali deltog, trots envetna försök från Marocko att få den västsahariska republiken utesluten från mötet. Västsahara är sedan länge fullvärdig medlem i Afrikanska Unionen och därför självklar inbjuden till toppmötet, som behandlade EU:s och AU:s kontakter och samarbeten.

Marocko lämnade dåvarande OAU när Västsahara blev medlem men återkom nyligen till Afrikanska Unionen. Under flera år var Marocko och Sydafrika de enda afrikanska stater om inte ingick i OAU.

– EU ska inte vara ett problem för Västsaharakonflikten utan i stället en lösning, sa Brahim Ghali i ett tal på det delmöte som handlade om fred, säkerhet och stabilitet.

– Det är dags för EU att följa Afrikanska Unionen för att på ett seriöst sätt hitta en slutlig lösning på denna konflikt.

Brahim Ghali uppmanade EU att spela en positiv roll för en lösning där man inser sin egen roll som en del av problemet och i stället bidra till att villkoren för fred, säkerhet och stabilitet i Nordafrika och Sahelområdet stärks.

– För är få till stånd en varaktig fred är det nödvändigt att förhindra en eskalering av spänningarna i denna konflikt, som pågått i mer än 45 år och särskilt med tanke på den situation som uppstått sedan 13 november 2020. Det är endast möjligt genom en rättvis lösning som baseras på respekt för internationell rätt och principen om avkolonisering, sa den västsahariske presidenten.

Lena Thunberg