F.d. FN-sändebud: “Ingen lösning i sikte för Västsahara”

Nätverket för Västsahara i riksdagen arrangerade ett möte 27 september 2023.

– Det här dödläget i Västsaharafrågan kan tyvärr pågå i ytterligare årtionden, sa det före detta FN-sändebudet Christopher Ross på länk från USA vid ett möte i riksdagshuset i Stockholm den 27 september.

Den nu 80-årige amerikanske diplomaten Christopher Ross var FN-sändebud för Västsahara 2009-2017.

Västsahara är enligt FN ett icke-självstyrande område som ska avkoloniseras. Frågan ligger på FN:s bord sedan 1963.

Spanien genomförde ingen avkolonisering av sin koloni och 1975 ockuperade Marocko sitt grannland medan Spaniens drog sig ur. Detta skedde alltså i strid med avkoloniseringsbeslutet.

1991 etablerades FN:s fredsbevarande styrka Minurso med uppgift att genomföra en folkomröstning. Det västsahariska folket skulle välja självständighet eller integration med Marocko.

Men ingen folkomröstning har skett.

2004 tog processen en helt ny vändning. FN:s säkerhetsråd, där Frankrike har vetorätt och goda relationer med Marocko, beslutade att FN-sändebudets uppdrag ändrades till att förhandla fram samtal mellan parterna Marocko och Västsahara för att nå ”en ömsesidigt accepterad politisk lösning”.

Man lämnade alltså Avkoloniseringsplanen från 1991. Nu skulle en ockupant och en ockuperad sitta vid samma bord och diskutera fram en lösning på – ockupationen.

Christopher Ross uttryckte vid mötet i Stockholm sin stora förvåning över att detta säkerhetsrådsbeslut inte mötte några stora protester eller uppmärksamhet.

Men det dåvarande FN-sändebudet James Baker avgick i protest från sin post.

Ingen ömsesidigt accepterad politisk lösning har skett och FN-sändebuden har avlöst varandra.

Christopher Ross är idag pessimistisk:

– Internationell rätt kränks och samtidigt pågår en humanitär katastrof. Människor bor i flyktingläger sedan 1975.

– Jag misslyckades med mitt uppdrag 2009 – 2017 trots många försök. De båda parterna Marocko och Polisario Front står ju för långt ifrån varandra för att nå en ömsesidigt accepterad politisk lösning.

– En vän till mig sa när jag tillträdde posten: ”Du har det svåraste uppdraget och samtidigt det lättaste. Du kommer inte att hitta en lösning, men samtidigt har du ett jobb för evigt.”

2016 gjorde FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon ett besök i de västsahariska flyktinglägren, innan han avgick från sin post. Vid en avslutande presskonferens i Alger nämnde han ordet ”ockupation” om Marockos ockupation av större delen av Västsahara. Det ordet gjorde Marockos kung så rasande att han utvisade hela den civila delen av Minurso, FN:s fredsbevarande styrka i Västsahara, berättade Christopher Ross.

Denna marockanska vrede och aktion mot FN:s högsta chef ledde för övrigt inte till några reaktioner från Säkerhetsrådet eller andra FN-organ till stöd för sin högsta chef.

Christopher Ross tog också upp situationen för det nuvarande FN-sändebudet till Västsahara; svensk-italienaren Staffan de Mistura.

Han utsågs till sändebud 2021 efter två år utan sändebud alls. Det tidigare sändebudet tysken Horst Köhler avgick hastigt 2019.

Staffan de Mistura besökte Marocko och de västsahariska flyktinglägren i Algeriet 2022, men hans planerade besök till de ockuperade delarna av Västsahara har ännu inte officiellt ägt rum. Vid besöket till Marocko erbjöds han ett besök till de ockuperade delarna – med marockansk eskort.

Detta besök tackade Staffan de Mistura bestämt nej till.

Christopher Ross berättade nu, att Staffan de Mistura i somras lyckades genomföra ett eget planerat besök i den ockuperade västsahariska huvudstaden El Aaiún. I Minurso:s FN-lokaler mötte han västsahariska aktivister och representanter för olika organisationer.

När det gäller Staffan de Misturas uppdrag att få parterna Marocko och Polisario Front att inleda samtal, så har man inte kommit längre än till att diskutera formen på bordet: Runt eller ovalt? berättade en luttrad Christopher Ross.

Strax innan Donald Trump avgick som USA:s president 2021 förklarade han att USA erkänner Marockos rätt till Västsahara. I gengäld krävde USA att Marocko skulle erkänna Israel. Så skedde också.

-Men inga andra länder har följt efter, inte ens Frankrike, påpekade Christopher Ross.

Men den spanska regeringen svängde 2022 och förklarade att Marockos förslag om en autonom region inom Marocko skulle vara en acceptabel lösning. Detta menade Christopher Ross var en eftergift på grund av att afrikanska migranter via Marocko vid flera tillfällen släppts igenom till Spanien.

EU betalar stora summor till Marocko sedan lång tid för att stoppa migrantströmmar över Gibraltar sund till EU via Spanien.

Vid mötet i Riksdagshuset talade också folkrättsprofessorn Meriem Naili om den kommande rättsprocessen i EU-domstolen där det gäller EU:s handelsavtal med Marocko, Polisarios representant i Sverige och Norge Senia Bachir samt Erik Hagen från Western Sahara Resource Watch.

Mötet, som besöktes av cirka 50 personer, var arrangerat av Nätverket för Västsahara i Riksdagen i samarbete med Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm), Afrikagrupperna, Olof Palme Internationella Center, Kommittén för Västsaharas kvinnor och Svenska Västsaharakommittén.

Lena Thunberg