Falu Afrikagrupp sprider kunskap om Västsahara sedan 2011

Senia Bachir, Polisarios representant och Lars Berge, African Studies, Dalarna universitet.

– Ett år hade vi faktiskt tre olika Västsaharaevenemang! berättar Monica Lindh från Falu Afrikagrupp medan hon bläddrar i föreningens tjocka pärm med tidningsurklipp, detaljprogram, uttalanden och kravlistor.

Ända sedan 2011 har Falu Afrikagrupp satsat stort på Västsahara varje år och haft olika offentliga aktiviteter i Falun och ibland även i Borlänge.

– Det var bara under pandemiåren 2020 och 2021 som vi inte har några arrangemang, säger Monica.

Det har varit fotoutställningar på bibliotek och på universitetet, paneldebatter med representanter från olika politiska partier, studiecirkel, föreläsningar med representanter för Polisario Front, författare, fotografer och debattörer som bland andra Monica Zak, Sören Lindh, Claes Olsson, Lars Hansson, Kim Naylor, Johan Persson och Tidskriften Västsahara. Det västsahariska mediakollektivet Equipe Media från ockuperade Västsahara har genom Emmaus Stockholm kommit och visat sin film ”3 Stolen Cameras” vid två tillfällen. Andra filmer har också visats.

Skolbesök på gymnasieskolor och högstadieskolor har också ingått i besökarnas program ibland. Gatuteater, körsång och en dansgrupp med ungdomar från Falun har också medverkat ibland.

– Vi har alltid samarrangerat med andra organisationer som till exempel ABF, lokala FN-föreningar, S-kvinnor, politiska partier som Miljöpartiet, Vänsterpartiet, olika ungdomsförbund, IOGT och Folket i Bild. Ibland har också Falu Fredskör medverkat.

– Vanligtvis har det kommit 20-50 personer på våra arrangemang, men när Johan Persson kom till biblioteket för att prata om sin och Anna Roxvalls bok ”Att svika ett folk”,  fick vi och personalen hämta fler stolar hela tiden. Det kom 120 personer, säger Monica Lindh.

Under sex år har Falu Afrikagrupp också samarbetat med Dalarna Universitet i Faluns Masterprogram African Studies. Denna internationella ettåriga kurs har ett speciellt arrangemang: Africa Days under tre dagar på hösten. Då deltar Falu Afrikagrupp med någon eller några gästföreläsare som talar om Västsahara.

24 oktober var Senia Bachir, Polisarios representant i Sverige och Norge, på plats i Falun på African Studies Afrikadag.

– Senia Bachir var imponerande, vältalig och framförde sitt budskap så tydligt och var så ung, tyckte studenterna, som i år alla vara från Italien.

– Hon har dessutom förmåga att lägga sig på rätt nivå utifrån den publik hon har, sa Lars Berge, assisterande professor på Dalarna universitet, Centre for African Studies.

Han hade redan hört Senia Bachir tala i februari i år i Falun, ett möte som Falu Afrikagrupp och flera andra organisationer arrangerat i Gamla Elverket IOGT/NTO:s lokaler.

Även Tidskriften Västsahara var med på denna FN-dag, som kanske inte borde firas när det gäller just Västsaharafrågan.

– Vi brukar kalla FN för United Nothing, sa Senia Bachir under sitt anförande på universitetet i Falun.

 

Text och foto: Lena Thunberg