Fisk dumpas i mängder vid Dakhla

Ratad fisk i Dakhla 2015

Western Sahara Resource Watch publicerade i oktober bilder på fisk som har dumpats i öknen utanför Dakhla i Västsahara. För att dölja det överfiske som sker har tidigare fisk dumpats i havet. Nu sker det alltså även på land. Samma organisation har visat bilder på hur ett Belize-registrerat fiskefartyg dumpar fisk i havet.

EU har ett omstritt fiskeavtal med Marocko där de ockuperade västsahariska vattnen ingår.  Sverige och flera andra länder har röstat emot detta avtal. EU-parlamentet har vid ett tillfälle stoppat fiskeavtalet men då började EU-kommissionen genast att förbereda för ett nytt avtal, som röstades igenom året därpå.

Det västsahariska fiskevattnet är ett av världens fiskrikaste.

Enligt en ny förordning i EU får inte längre fisk, som överstiger kvoten,  inom det pelagiska fisket (motsats till kustnära) kastas tillbaka i havet. Allt måste landas och redovisas.