Flat FN-rapport inför MINURSO-beslut

MINURSO-styrkan kör fast. UN Photo Martine Perret

31 oktober går FN:styrkan MINURSO:s ett-åriga mandat ut. Strax innan ska FN:s säkerhetsråd fatta beslut om förlängning samt eventuella andra åtgärder.

Dessförinnan ska FN:s generalsekreterare inlämna en rapport med förslag till Säkerhetsrådet. Rapporten är oftast författad av generalsekreterarens sändebud.

FN-sändebudet för Västsahara Horst Köhler avgick i maj 2019. Sedan dess har inget nytt sändebud utsetts av FN.

I generalsekreterarens senaste rapport från 23 september föreslås en förlängning av MINURSO:s mandat med ett år till 31 oktober 2021.

Trots åratal av krav från olika icke-statliga organisationer föreslås inte heller detta år ett MR-mandat för MINURSO. Det betyder att MINURSO fortsätter att vara den enda FN-styrka som saknar rätt och skyldighet att rapportera om brott mot de mänskliga rättigheterna. Det betyder att marockanska myndigheter kan fortsätta utsätta västsaharier för förföljelse, misshandel och tortyr i den ockuperade delen av Västsahara.

Frankrike med sin vetorätt i säkerhetsrådet är det land som stoppar MR-mandatet. Det är en inofficiell sanning.

I rapporten nämns också att narkotikasmuggling försiggår i Västsahara. Parterna Marocko och Polisario Front uppmanas att inte använda militära medel för att förhindra smugglingen. Det är ett brott mot Militäravtal nr 1.

Polisario har genom åren stoppat och fängslat marockanska narkotikasmugglare, som tar sig genom ockuperade Västsahara och över den marockanska ”muren” till den befriade ödsligt befolkade delen av Västsahara. Därifrån kan alltså de marockanska smugglarna ta sig vidare i Afrika.

Det är alltså Polisario, som underförstått, anklagas, i stället för Marocko, som låter smugglare passera genom sina bevakade områden.

Polisario blir också underförstått anklagad för att stoppa FN:s generalsekreterares särskilda representant och chef för MINURSO Colin Stewart från att möta dem.

Polisarios representant i Sverige Hiba Abdalla förklarar, att Polisario har krävt att mötena med FN-representanten ska äga rum på västsahariskt befriat område, i Tifariti eller i Bir Lehlu, där det finns MINURSO-kontor och där möten med olika MINURSO-tjänsteman redan sker. Polisario vill inte träffa MINURSO:s högsta chef i Tindouf, på algeriskt territorium som är budet.

Polisario vill säkerligen kunna bevisa att MINURSO-chefen varit i Tifariti och Bir Lehlu, eftersom Marocko felaktigt har hävdat att dessa platser ligger inom den så kallade buffertzonen.

Lena Thunberg