Sverige, erkänn Västsahara!

Västsahariska delegater på Polisarios kongress, tre västsahariskor som studerar i Alger. Foto: Lotta Johnsson forarve

– Det har nu gått 30 år sedan folkomröstningen om Västsaharas självständighet skulle ha genomförts. Den har stoppats av Marocko, som dessutom plundrar Västsahara på dess naturtillgångar, sa Lotta Johnsson Fornarve, andre vice talman och riksdagsledamot (V) vid den utrikespolitiska debatten i riksdagen idag 16 februari.

– Vapenvilan är nu bruten i Västsahara.

EU borde naturligtvis stå upp för folkrätten! Men EU har till och med underkänt EU-domstolens dom att handelsavtal mellan EU och Marocko inte får innefatta Västsahara, sa hon också.

Brotten mot de mänskliga rättigheterna är omfattande i ockuperade Västsahara. Ett exempel på det är Sultana Khaya, som sitter i husarrest sedan över ett år i sitt eget hem tillsammans med familjemedlemmar. Inget åtal har väckts mot Sultana Khaya. Kvinnorna får inte lämna hemmet och har misshandlats av marockansk polis, berättade hon.

FN-styrkan Minurso på plasts saknar MR-mandat, och kan därför varken rapportera eller stoppa övergreppen.

– Det är bra att Staffan de Mistura nu är ny FN-representant för Västsahara men han måste få ett tydligare mandat av FN, menar Lotta Johnsson Fornarve.

– FN måste genomföra folkomröstningen!

– Sverige måste verkställa riksdagsbeslutet att erkänna den västsahariska staten! Det skulle ge nytt hopp till den västsaharariska befolkningen och fler länder skulle följa efter med erkännanden, menar Lotta Johnsson Fornarve.

Lena Thunberg

Del av Anförande 195 av Lotta Johnsson Fornarve under Utrikespolitiska debatten:

Herr talman! I det ockuperade Västsahara förvärras situationen dagligen när det gäller de mänskliga rättigheterna, efter att vapenvilan bröts i november 2020.

Vapenvilan kom till stånd efter att parterna hade kommit överens om att hålla en folkomröstning om Västsaharas självständighet under FN:s ledning – en folkomröstning som 30 år senare fortfarande inte ägt rum. En grundläggande orsak till ockupationen är Västsaharas rika tillgång på naturresurser, och plundringen och det ockuperade landets råvaror kan fortgå, bland annat med hjälp av EU:s handelsavtal med Marocko trots att EU:s egen domstol underkänt avtalen vid flera tillfällen. Det är bra att Sverige röstat nej till fiskeavtalet, men Sverige måste också agera än mer kraftfullt för att avtalen ska stoppas i sin nuvarande form. EU måste helt enkelt stå upp för folkrätten.

Sedan eldupphöret bröts har det rapporterats 160 kränkningar av medborgerliga och politiska rättigheter i det ockuperade Västsahara, kränkningar som kan fortgå utan världens kännedom. Journalister och oberoende observatörer släpps helt enkelt inte in, och FN-styrkan Minurso saknar mandat att övervaka de mänskliga rättigheterna. Ett tydligt uppmärksammat fall på dessa brott är fallet med den ledande människorättsaktivisten Sultana Khaya. Sedan november 2020 sitter hon och flera kvinnor i hennes familj i husarrest utan att myndigheterna har väckt åtal. De får inte ta emot besök och blir fysiskt överfallna med sparkar och slag om de försöker att lämna familjens hem.

FN har ett stort ansvar för att den illegala ockupationen fortgår. Det är utmärkt att den erfarne diplomaten Staffan de Mistura utsetts till nytt FN-sändebud för Västsahara. Det är bra att han har besökt de västsahariska flyktinglägren. Men de Mistura måste få ett tydligare mandat från FN.

Det finns bara en lösning på konflikten, och det är att den utlovade folkomröstningen genomförs och att en plan för den utarbetas.

Sverige måste också erkänna den västsahariska staten i enlighet med det majoritetsbeslut som fattades i riksdagen 2012. Det skulle ge västsaharierna nytt hopp och förbättra deras förhandlingsposition, och fler länder skulle kunna följa om Sverige visar vägen.