FN-mandatet är att avkolonisera Västsahara!

Brahim Ghali, Västsaharas president tillika Polisarios generalsekreterare.

I slutet av oktober sammanträder FN:s säkerhetsråd för att ta ställning till Västsaharafrågan och mandatet för FN-styrkan Minurso.

– Det här mötet får inte bli som de tidigare. Situationen är helt ny, annorlunda och allvarlig. Säkerhetsrådets dysfunktion har lett till att kriget åter startat. Detta måste nu korrigeras, säger Västsaharas president tillika generalsekreterare för Polisario Front, Brahim Ghali, i ett skarpt uttalande på en presskonferens 16 oktober.

– Att Staffan de Mistura har utsetts till FN-sändebud är inte ett mål i sig. Målet är att fullgöra avkoloniseringen av Västsahara, Afrikas sista koloni, och att uppfylla mandatet från FN enligt det enda avtal som undertecknats av de båda parterna och som stipulerar en folkomröstning för det västsahariska folket.

Brahim Ghali uppmanar FN:s säkerhetsråd att sätta tidsramar för det nya FN-sändebudets arbete och att ge garantier för att en folkomröstning för självbestämmande ska äga rum.

– Anledningen till att de tidigare FN-sändebuden har misslyckats med sitt uppdrag är att Marocko har obstruerat, att FN:s säkerhetsråd inte med kraft tillsett att de legitima resolutionerna implementerats och inte heller vidtagit några åtgärder för att tvinga Marocko att verkställa och respektera internationella åtaganden, säger Västsaharas president.

– Säkerhetsrådet har hittills manövrerat konflikten i stället för att lösa den. Marocko har använt detta till att styra bort från den ursprungliga planen, säger Brahim Ghali.