FN-organ fördömer våld mot aktivister i Västsahara

Aminatou Haidar tar emot Right Livelihood Award i Stockholm 2019.

Västsahariska organisationer och aktivister som fredligt kämpar för frihet och rätten till självbestämmande misshandlas, grips och fängslas utan anledning av marockansk polis. Efter 13 november 2020, då eldupphöravtalet bröts, har de marockanska myndigheterna intensifierat förföljelserna, skriver Right Livelihood Foundation 4 maj.

2019 tilldelades västsahariskan Aminatou Haidar Right Livelihood Award, det så kallade Alternativa Nobelpriset.

20 september 2020 grundade hon tillsammans med andra västsaharier organisationen ISACOM (Det västsahariska initiativet mot den marockanska ockupationen). Bara dagar senare startade den marockanska åklagarmyndigheten i El Aaiún en process mot organisationen med motivet att organisationen hotar ”den nationella integriteten”.

Därefter har marockansk polis förföljt, hotat och bevakat Aminatou Haidar och sju andra aktivister bland dem Sultana Khaya. Aktivisterna har bevakats, inte fått lämna sina hem eller ta emot besök. Barn och släktingar har terroriserats och skrämts, rapporterar Right Livelihood Foundation.

I oktober informerade Right Livelihood Foundation FN:s människorättsorgan (UN Special Procedures) om situationen och bad dem uppmana Marocko att upphöra med förföljelserna.

I mars publicerade UN Special Procedures en skrivelse där man uppmanar Marockos regering att förklara anledningen till den strikta övervakningen av Aminatou Haidar samt utredningen mot henne. Man uttrycker också stark oro över situationen för människorättsförsvararna i Marocko och Västsahara och understryker att” tortyr, juridisk förföljelse, hot och ständig övervakning är ett angrepp på människorättsförsvarare och organisationer”.

Marocko har inte svarat på dessa anklagelser utan hänvisat till Covid-19 som anledning till polisövervakning, skriver Right Livelihood Foundation.

”Vi vill understryka att brevet gäller västsaharier från det icke-självstyrande territoriet Västsahara, som Marocko inte har suveränitet över”, skriver Right Livelihood Foundation.

”Det här handlar inte om nationellt territorium, säger Aminatou Haidar. ”Argumenten i Marockos svar baseras på marockansk lag, men Västsahara tillhör inte Marocko och kan därför inte styras av marockansk lag”.

”Vi uppmanar FN att ta det fulla ansvaret för observation och försvar av de mänskliga rättigheterna i det icke-självstyrande området”, skriver Right Livelihood Foundation.

Sex dagar senare, 11 maj, kidnappas Hasan Dalil och torteras psykiskt och fysiskt av marockansk ockupationsstyrka. Även han är medlem i ISACOM.