FN-personal stoppas av Marocko: Kom inte hit! Tala inte med västsaharier!

MINURSO-styrkan kör fast. UN Photo Martine Perret

Den 31 oktober ska FN-styrkan MINURSO:s mandat förlängas av FN:s säkerhetsråd. Beslutet föregås av en rapport från generalsekreteraren, vars sändebud Staffan de Mistura är den som hållit i pennan i den första utskriften.

Det har nu gått 32 år sedan den fredsbevarande FN-styrkan MINURSO (The United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara ) skapades, men ändå har inte folkomröstningen om Västsaharas självständighet eller integration med Marocko ägt rum.

Med åren har FN-resolutionerna urvattnats av Säkerhetsrådets vetoländer, främst Frankrike. Det ena FN-sändebudet efter det andra samt FN-tjänstemän har avgått i protest mot att Marocko tillåtits styra i princip hela processen på plats i ockuperade Västsahara,

Fortfarande lever västsaharier i den ockuperade delen av Västsahara som minoritet i sitt eget land utan yttrandefrihet, organisationsfrihet och andra basala rättigheter samt rätt till sina egna naturresurser.

Rapporten till Säkerhetsrådet den 3 oktober har resulterat i ett skarpt brev till FN;s generalsekreterare från Polisario Fronts generalsekreterare Brahim Ghali.

Brahim Ghali påpekar att det var Marocko som bröt eldupphöravtalet 2020 genom att bygga en ny mur i södra delen av Västsahara samt att angripa civila västsaharier i buffertområdet, vilket ledde till att det nu åter pågår ett krig och att eldupphör är brutet.

Brahim Ghali menar också att rapporten ger en Marocko-vänlig bild av krigstillståndet med en felaktig bild av Polisarios agerande,

Han beskriver också det absurda i att FN-sändebudet Staffan de Mistura måste ha ockupanten Marockos tillstånd för att besöka den ockuperade delen av Västsahara – utan marockansk övervakning.

Vid ett tillfälle lyckade FN-sändebudet ändå träffa några västsahariska människorättsaktivister och forna fångar som informerade sändebudet om den verkliga situationen i ockuperade Västsahara, skriver Brahim Ghali.

MINURSO-styrkan saknar ett så kallat MR-mandat, det vill säga rätt och skyldighet att rapportera om brott mot de mänskliga rättigheterna. Det betyder att den västsahariska befolkningen i Marocko-ockuperade Västsahara är totalt övergiven och skyddslös. Oberoende journalister och representanter för civilsamhället släpps inte in. Media är därmed tystad.

Brahim Ghali påtalar också vikten av att MINURSO-personalen får rätt att tala med den västsahariska befolkningen i den ockuperade delen av Västsahara. Så är det inte i nuläget. Detta måste finnas med i mandatet för MINURSO.

Brahim Ghali understryker i sitt brev att Säkerhetsrådet måste kräva att både FN-sändebudet och FN;s människorättsråd OHCHR ska få fullständig och obegränsad tillgång till den ockuperade delen av Västsahara. Människorättsrådet har inte besökt området på åtta år.

En oberoende och permanent FN-mekanism måste skapas som skyddar västsahariernas ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, rätt till sina naturresurser samt regelbunden rapportering om situationen i området till relevanta FN-organ.

Marocko måste pekas ut som ansvarig för att representanter för olika FN-organ inte har fritt tillträde till ockuperade Västsahara, skriver Polisario Fronts generalsekreterare.

Lena Thunberg

Brev till FN;s generalsekreterare 16/10

 

Situation of Western Sahara: Report of the Secretary General 3/10