FN-sändebudet Staffan de Mistura besöker flyktinglägren

FN-sändebudet Staffan de Mistura besöker de västsahariska flyktinglägren i januari 2022.

FN-sändebudet för Västsahara Staffan de Mistura anlände till Marocko den 14 januari där han bland andra träffade utrikesminister Nasser Bourita. Därefter fortsatte han till de västsahariska flyktinglägren utanför Tindouf i Algeriet där han 15 och 16 januari träffade Västsaharas president Brahim Ghali samt representanter för olika delar av det västsahariska samhället.

Staffan de Mistura utsågs till FN-sändebud i oktober 2021 efter mer än två år utan sändebud och i stället stiltje sedan Horst Köhler plötsligt avgick 2019. Detta är Staffan de Misturas första besök i regionen.

FN-styrkan MINURSO:s ursprungliga uppgift från 1991 är en folkomröstning bland västsaharierna; självständighet för Västsahara eller integration med Marocko enligt FN:s avkoloniseringsplan som både Marocko och västsahariernas representant Polisario Front har accepterat.

Marocko, som ockuperar cirka 80 procent av Västsahara sedan 1975, vägrar numera alternativet självständighet och erbjuder enbart ett begränsat självstyre under marockansk överhöghet.

– Vi kräver nationell självständighet, en folkomröstning är en acceptabel lösning, sa Polisario-representanter.

– FN försvarar inte lagar om mänskliga rättigheter i Västsahara. Därför är västsahariernas förtroende för FN lågt. Är vi inte värda mänskliga rättigheter? frågade representanten för den nationella MR-organisationen CONASADH, Abba El-Haisan, och hänvisade till det ökande antal brott som begås av marockanska myndigheter mot västsaharier i den ockuperade delen av Västsahara. Dessa brott kan klassas som brott mot mänskligheten och krigsbrott, menade han.

Abdeslam Omar, ordförande för AFAPREDESA, anhörigföreningen för fängslade och försvunna västsaharier överlämnade rapporter, vittnesmål och dokument. Dessa gällde bland annat massgravar med identifierbara kroppar, som AFAPREDESA tillsammans med internationella organisationer, hittat och undersökt och vars existens marockanska myndigheter förnekat eller lämnat falsk information om de försvunnas öden.

Staffan de Mistura besökte även en skola för elever med funktionshinder, Nationella Motståndsmuseet, ungdoms- och kvinnororganisationer samt västsahariska Röda Halvmånen.

Efter besöket i flyktinglägren fortsätter de Mistura till observatörs- och grannländerna Mauretanien och sist Algeriet.

Källor SPS:

https://www.spsrasd.info/news/en/articles/2022/01/17/37482.html

https://www.spsrasd.info/news/en/articles/2022/01/16/37469.html

Lena Thunberg