FN, skydda västsaharierna!

UN photo Oum Dreyga 2010 Martine Perret

Robert F. Kennedy Human Rights och Freedom Now kräver den 15 maj att Marocko omedelbart ska frige den västsahariske politiske fången Mohamed Al-Bombary och alla andra politiska fångar.

Journalisten och aktivisten dömdes 2015 till 6 års fängelse efter att ha rapporterat om brott mot de mänskliga rättigheterna. Han sitter fängslad i Ait Melloul i en cell på 8 x 6 meter tillsammans med 45 andra fångar. Det finns bara en läkare för 800 fångar.

FN-organ har uppmanat stater att släppa fångar, där så är möjligt med tanke på risken för stora utbrott av Covid19 i i fängelser runt om i världen.

Den marockanska kungen lät släppa 5 654 fångar 5 april från marockanska fängelser. Det gällde dock inte de politiska fångarna.

I början av maj hade 14 fall av Covid19 upptäckts i den algeriska staden Tindouf nära de västsahariska flyktinglägren. Allt flyg mellan Tindouf och Alger är inställt.

Inga fall av Covid19 har upptäckts i flyktinglägren. Resor mellan flyktinglägren och staden Tindouf är inställda. Resor mellan de 5 flyktinglägren är stoppade, skolor är stängda och bröllopstilställningar inställda. Inspektioner av affärer, apotek och förflyttningar genomförs av Polisarios myndigheter. Testutrustning för Covid19 finns på plats och hälsovårdsmyndigheten informerar om läget.

I den ockuperade delen av Västsahara har 6 fall av Covid19 rapporterats sedan april enligt FN-styrkan MINURSO.

I Marocko har däremot 192 dödsfall av Covid19 rapporterats enligt marockanska myndigheterna.

På grund av coronaviruspandemin är de västsahariska politiska fångarna i marockanska fängelser, västsaharierna i de Marocko-ockuperade delarna av Västsahara samt befolkningen i flyktinglägren i Algeriet särskilt utsatta. FN har ett ansvar, skrev 400 organisationer och hänvisar till FN-resolution 1514 i ett brev 27 mars till FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet samt FN:s säkerhetsråd.

FN-styrkan MINURSO, som funnits på plats sedan 1991 för att genomföra en folkomröstning om Västsaharas självständighet, är den enda fredsbevarande FN-styrka som saknar MR-mandat, det vill säga rätt och skyldighet att rapportera om och övervaka att inga brott mot de mänskliga rättigheterna begås.

Så här skriver organisationerna:

Ockuperat område
Den västsahariska befolkningen lever i en social, ekonomisk och politisk apartheid. Situationen försvåras nu på grund av Covid-19pandemin. Den västsahariska befolkningen är mer sårbar och har sämre tillgång till sjukvård. Rapporter från det ockuperade området visar på en ökad militär och polisiär närvaro. Samtidigt försöker hundratals marockanska bosättare ta sig ut ur området. Inga Covid-19 test har utförts.

MINURSO måste få ett särskilt mandat att övervaka att den västsahariska befolkningen får tillgång till riktig sjukvård samt skydd.

Politiska fångar
De västsahariska politiska fångarna i marockanska fängelser – varav de flesta finns i Marocko och inte i Västsahara – är offer för misshandel, tortyr och avsiktlig medicinsk försumlighet. Under denna pandemi utgör de lätta mål för den marockanska regimen. Det är bråttom att ingripa för att skydda dem.

FN:s människorättsorgan måste övervaka deras situation och påtala för de marockanska myndigheterna att de västsahariska fångarna måste respekteras och skyddas.

Flyktinglägren i Tindouf, Algeriet
Den västsahariska befolkningen i dessa läger är särskilt sårbar på grund av bristen på nödvändig näring samt kroniska sjukdomar efter 45 års liv i flyktingläger. Reservlagren av mat måste säkras och leveranserna av mat får inte avbrytas.

De västsahariska myndigheterna har i samarbete med Röda Halvmånen och WHO genomfört nödvändiga försiktighetsåtgärder som karantän, föreskrifter om hygien och stängning av lägren för utlänningar, men det är viktigt att befolkningen har tillgång till covid-19-test, medicinsk utrustning inklusive sängar, n95 ansiktsskydd, respiratorer samt en förstärkning av medicinlager – som ständigt är otillräckligt.