FN: Västsahara har rätt att välja självständighet

Västsahara har rätt till självbestämmande och självständighet. Det fastställdes åter 10 oktober 2022 vid FN:s generalförsamlings fjärde utskotts, det så kallade avkoloniseringsutskottets, årliga möte.

FN:s avkoloniseringsdeklaration från 1960 garanterar alla koloniers folk rätt till självbestämmande och självständighet genom fria val.

Idag finns 17 territorier kvar att avkoloniseras. De flesta av dessa är mindre ögrupper. Västsahara är det största området och det som funnits längst på denna lista.

80 kolonier har blivit självständiga stater sedan 1960.