Följ Tidskriften Västsahara på Facebook!

Flyktinglägren. Foto: Ulla-Karin Karlson

På Tidskriften Västsaharas facebook www.facebook.com/tidskriftenvastsahara  kan du följa händelseutvecklingen i Västsahara!

Här läggs nyheter och artiklar ut oftare än på hemsidan.