Fortsatt passivitet i FN:s säkerhetsråd

MINURSO-styrkan kör fast. UN Photo Martine Perret

FN:s säkerhetsråd förlängde dess fredsbevarande styrka MINURSO (resolution 2654 2022) med ett år vid ett möte 27 oktober. I texten uppmanas parterna  Marocko och Polisario att samarbeta för att återgå till förhandlingar för att uppnå en ömsesidigt accepterad politisk lösning.

Marocko, Polisario Front, Algeriet och Mauretanien uppmanas att samarbete med FN-sändebudet Staffan de Mistura för att få till stånd förhandlingar med syfte att nå en lösning på Västsaharakonflikten.

Beslutet fattades inte enhälligt. Två länder la ned sina röster, Kenya och Ryssland.

Kenyas representant förklarade att MINURSO borde återgå till sitt huvudsyfte; att genomföra folkomröstningen för det västsahariska folket. Dagens resolution är en fortsatt väg bort från detta mandat. Rätten till självbestämmande är en fundamental princip både för FN och AU (Afrikanska Unionen) och ska inte negligeras av FN.

Rysslands representant menade att resolutionen väcker frågor om dess opartiskhet. Texten speglar inte den verkliga situationen och kommer inte att förenkla FN-sändebudets arbete att få till stånd direkta förhandlingar mellan Marocko och Polisario Front.

USA:s representant sa att Marockos autonomiförslag är seriöst, trovärdigt och realistiskt och en möjlig väg att nå en varaktig och ömsesidigt accepterad politisk lösning,

I FN:s generalsekreterares rapport 3 oktober (S/2022/733) beskrivs bland annat de försämrade förhållandena med de pågående militära aktiviteter  vilket försvårar MINURSO-styrkans arbete. Dessutom har den humanitära situationen i flyktinglägren med minskat bistånd försämrats betydligt.

Minursostyrkan består av 238 personer varav två svenskar.