Hur röstade de svenska EU-parlamentarikerna om Västsahara?

2016 trodde västsaharierna naturligtvis att EU-domstolens beslut skulle respekteras av EU-parlamentet.

Hur röstade de svenska EU-parlamentarikerna om Västsahara?

Den 16 januari 2019 röstade EU-parlamentet för ett tillägg i Associationsavtalet mellan EU och Marocko, som innebär att handelsavtal också gäller ockuperade Västsahara.

Detta skedde trots att EU-domstolen i två separata domar fastslagit att avtal mellan EU och Marocko inte kan gälla Västsahara, eftersom Västsahara inte tillhör Marocko. Endast om det västsahariska folket gett sitt tillstånd samt dragit nytta av avtalet kan det godkännas.

Något sådant tillstånd har inte givits, tvärtom. Västsahariernas FN-erkända representant Polisario Front har avvisat det helt.

Trots EU-domarna har EU-kommissionen ändå och under flera år bedrivit ett aktivt arbete för att inkludera västsahariska varor i handelsavtal mellan EU och Marocko. I juni 2018 godkände Ministerrådet tillägget i Associationsavtalet. Men vad skulle EU-parlamentet säga?

Det blev en majoritet för att inkludera det ockuperade Västsahara i handelsavtalet. Grönt ljus för fortsatt stöld av västsahariska varor alltså. Det blev även grönt ljus för ett nytt fiskeavtal.

Och hur röstade de svenska EU-parlamentarikerna om handelsavtalet? Ingen svensk röstade för avtalet.

Parlamentarikerna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Feministiskt Initiativ röstade Nej.

Parlamentarikerna från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna la ned sina röster.

Liberalernas två representanter röstade olika; Cecilia Wikström röstade Nej. Jasenko Selimovic la ned sin röst.

De svenska representanter som kandiderar i EU-parlamentsvalet 26 maj 2019 och som nu sitter i parlamentet och deltog i omröstningen är:

Röstade mot att avtalet även skulle gälla Västsahara:

Aleksander Gabelic och Jytte Guteland (Socialdemokraterna – S&D)
Soraya Post (Feministiskt initiativ – S&D)
Malin Björk (Vänsterpartiet – GUE/NGL)
Jakop Dalunde och Bodli Valero  (Miljöpartiet de gröna – Greens/EFA)
Fredrick Federley (Centerpartiet – ALDE)

Nedlagda röster:
Peter Lundgren (Sverigedemokraterna – EC)