Information – nyckeln till ett fritt Västsahara

Ur Västsahara 3/2016

Under årets Urkult-festival valde Afrikagrupperna ”Ett fritt Västsahara” som tema för sitt kampanjarbete. Festivalen ägde rum 4-6 augusti i Näsåker vid Ångermanälven och är en världskulturfestival som funnits i drygt 20 år.

Festivalen vill skapa gränsöverskridande kulturmöten i en anda av fred, kärlek, inkluderande och samförstånd. Afrikagrupperna har deltagit på festivalen i många år för att sälja fair tradevaror och bedriva kampanjarbete. Information om Västsahara har ofta varit ett centralt ämne.

Ett tiotal aktivister deltog i Afrikagruppernas arbete under festivalen. Särskilt inbjudna var Fadala Jalil, som växt upp i de västsahariska flyktinglägren och Julia Finér, som arbetar i flyktinglägren.

Västsahara uppmärksammades med ett informationsbord på festivalens Solidaritetstorg. Där kunde festivaldeltagare komma förbi  och prata. Många av festivaldeltagarna visste inte mycket om Västsahara, därför blev arbetet meningsfullt.

Fadala genomförde också te-workshops för att lära ut den västsahariska traditionen att göra te. Solidaritetstorget hade ett eget café, som mot att Afrikagrupperna skänkte kaffe och te donerade alla intäkter till Nova. Nova är en grupp i flyktinglägren som kämpar mot ockupationen genom dialog mellan olika grupper och generationer.

Dessutom visades filmen Life is Waiting av Iara Lee. Filmen visar ickevåldsaktivister som kämpar mot ockupationen.  Fadala och Julia informerade genom en dialog före filmen.

Fadalas egna upplevelser gjorde dialogen extra intressant och känslosam. Det framgick tydligt vilken svår situation västsaharier i lägren lever i och vilken svår konflikt det är.

Festivaldeltagandet gav insikter och upplevelser för oss som deltog och förhoppningsvis också för dem som träffade oss.

Viktoria Hagelstedt, Ådalens Afrikagrupp

 

Känslostark berättelse

– Alla som får direktkontakt med västsaharier blir engagerade. Det är min erfarenhet. Över huvud taget är information nyckeln till ett fritt Västsahara, säger Julia Finér, tidigare anställd på Emmaus Stockholm men numera ansvarig för ett ungdomsprojekt i flyktinglägren. Det drivs av biståndsorganisationerna CISP, Italien och Oxfam, Belgien.

Emmaus Stockholm har de senaste tre åren bjudits in till Urkultfestivalen av Afrikagrupperna för att informera om Västsahara. 2014 sprang löparen Salah Amaidane ett solidaritetslopp, 2015 berättade Julia om Västsaharafrågan och i år deltog västsahariskan Fadala Jalil.

Det var ett  trettiotal personer som lyssnade på Fadalas känslostarka berättelse om att växa upp och leva i ett flyktingläger och bristen på framtidsutsikter.

Fadala, som talar utmärkt engelska, studerade på universitet i Libyen, men när oroligheterna där startade för flera år sedan återvände hon och de andra västsahariska studenterna.

Nu är Fadala 33 år och fullt upptagen med att hjälpa till att ta hand om familjen i lägren. En avbruten utbildning är ett öde som hon delar med många västsahariska ungdomar i lägren.

Med sitt spanska uppehållstillstånd söker hon sig nu till Spanien för att under en tid försöka arbeta där.

Lena Thunberg