Ingen fred, säkerhet och stabilitet under Marockos ockupation

Brahim Ghali, Västsaharas president tillika Polisarios generalsekreterare

 

”Den enda vägen framåt för att nå en fredlig, rättvis och hållbar lösning på avkoloniseringen av Västsahara är att låta det västsahariska folket fritt och demokratiskt få utöva sin oåterkalleliga och icke förhandlingsbara rätt till självbestämmande och självständighet enligt föreskrifterna för internationell lag samt relevanta resolutioner från FN och Afrikanska Unionen”.

Detta skrev Brahim Ghali, Västsaharas president, till FN:s generalsekreterare i oktober, som en kommentar till generalsekreterarens rapport inför Säkerhetsrådets möten i slutet av månaden.

”Ingen äkta, trovärdig och livsduglig fredsprocess, som skulle tjäna fred, säkerhet och stabilitet i regionen, kommer någonsin att bli möjlig så länge som ockupationsmakten Marocko fortsätter med sina olagliga aktioner och försök att med makt påtvinga ett kolonialt fullbordat faktum i det ockuperade Västsahara,” skrev han dessutom.

I FN-rapporten 1 oktober om läget i Västsaharafrågan uttrycker FN:s generalsekreterare oro över att “fientligheterna mellan Marocko och Polisario Front” ska eskalera. Åter är målet en “ömsesidigt acceptabel politisk lösning”.

Inget MR-mandat, det vill säga rätt och skyldighet för MINURSO att skydda civilbfolkningen från brott mot de mänskliga rättigheterna, trots ökad förföljelse och övergrepp mot västsahariska aktivister i ockuperade Västsahara, förespråkas i rapporten.

Inte heller några nya direktiv för MINURSO-personalen som nu befinner sig i en krigszon, behandlas i FN-rapporten.

Grannländerna har en viktig roll att spela, skriver generalsekreteraren vidare i rapporten och uppmanar samtidigt Algeriet och Marocko att förbättra sina relationer.