Inte bara Ryssland kränker internationell rätt

EU nonchalerar sin egen domstols beslut att Västsahara inte tillhör Marocko. Foto: wsrw

Vi reagerar på Rysslands brott mot folkrätt och internationell rätt, men när västländer gör samma sak ser vi det inte. Västsaharas och Palestinas rätt till självständighet hör vi inte mycket om, skriver Ingvar Flink., fil.dr i historia, i en debattartikel i Tidningen Syre 28 juli: Inte bara Ryssland kränker internationell rätt.

Ingvar Flink ger exempel på västvärldens brott genom kolonialism och imperialism och hur viktigt det är att minnas historia för att förstå nutiden. Han hänvisar bland annat till Sven Lindqvists bok Utrota varenda jävel, där han visar att västvärlden inte har dragit sig för folkmord och betraktat sig själva som överlägsna alla andra ”underlägsna” folkgrupper.

Här är några citat ur Ingvar Flinks artikel:

”Marockos illegala ockupation av Västsahara och Israels av Palestina utsätts inte för samma kritik som Rysslands av Ukraina, trots att det handlar om samma sak. Under en dag rapporteras och diskuteras det mer om Rysslands övergrepp än vad som behandlats om Marockos övergrepp under de senaste femtio åren.”

”Ukraina slåss för sin självständighet och får stort stöd av väst både med vapen, frivilliga, utbildning av soldater och sanktioner mot ockupanten Ryssland. Nato och EU ger Ukraina rätten att få försvara sig och inte kapitulera. Sverige är på samma linje. Västsahara och Palestina slåss för sin självständighet, men i dessa konflikter har Nato och EU valt att stödja ockupanterna. Sverige verkar helt villrådigt och förfaller till att överge en egen utrikespolitik.”

”Tendensen i dag i västerlandet är att vi ska glömma västs vidrigheter med kolonialism och imperialism. Om detta lyckas kommer vi inte att förstå utvecklingen i dag och framåt. Dessa fakta måste ihågkommas på samma sätt som den judiska och andra förintelser. Annars kan vi inte lösa problemen.

Det blir en viktig uppgift för historiker och samhällsvetare att ständigt påminna om de förgångna gärningarna. Man kan hoppas att ett svenskt Nato-medlemskap kan leda till ett mer intimt nordiskt samarbete för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter gentemot de krafter inom Nato, som inte lever upp till dessa värden: Turkiet, Polen och Ungern.

De senaste rapporterna om Nato är dock oroande. Nato började nyligen i samarbete med Marocko en militär övning i Marocko, den största på kontinenten. Marocko hävdar att den pågår i det ockuperade Västsahara, vilket förnekas av USA. Israel deltar i manövern, vilka gör det till en svår provokation mot vad Västerlandet anser sig försvara. Det är alltså detta Nato som Sverige nu ska bli medlem i. Samtidigt föreligger sedan 2012 ett riksdagsbeslut att erkänna Västsaharas självständighet, som väntar på att verkställas.”