Jag rensar i mina Västsaharalådor

Ungdomar från Västsahara inbjudna till Sverige. Foto: Brita Nielsen

1985 besökte jag de västsahariska flyktinglägren i Algeriet för första gången. Vi var 5 representanter från Föreningen Västsahara, Ystads Fredsgrupp och dåvarande Emmaus Björkå. Själv fick jag åka med Ingrid Ekman som representerade Emmaus Björkå, som hade skickat begagnade kläder till lägren i ett par år.

Efter besöket utvidgades Föreningen Västsahara, som varit Stockholmsbaserat, till en avdelning i Göteborg och en i Skåne. Vi var alla mycket aktiva. Arbetet med bland annat Saharabulletinen och ungdomsbesöken till sommar-Sverige fortsatte och utvidgades.

Nu, snart 40 år senare, ska jag äntligen rensa i källaren.

Här hittar jag 12 papperskassar med cirka 40 pärmar med Västsahara-material…

Den första pärm jag får upp består av skrivelser och information från olika politiska partiers, kvinnoförbunds och ungdomsorganisationers planerade och genomförda arbete för Västsahara under 80- och 90-talet. Det var mycket aktivitet i många av de politiska partierna då.

Den andra pärmen jag plockar upp innehåller olika biståndsprojekt som Föreningen Västsahara ansökte om bidrag för och genomförde under slutet av 80-talet och början av 90-talet.

1988 beviljades Föreningen Västsahara katastrofstöd för sin ansökan till Sida för inköp av vitamintabletter till vuxna och barn samt varma sockar. Allt transporterades i Emmaus Björkås container till lägren.

I början av januari 1990 ansökte Föreningen Västsahara om projektstöd hos Sida. Redan en månad senare beviljades ansökan. Kriget pågick då fortfarande men ett halvår senare skulle FN-styrkan MINURSO bildas för att genomföra folkomröstningen om Västsaharas självständighet.

Föreningen Västsahara ansökte och beviljades 80.000 mot en egeninsats på 20.000 kr. Pengarna gick till inköp av 10 läkarväskor, förbandmaterial samt skolmateriel till flyktinglägren. Emmaus Fredriksdal i Skåne levererade detta bistånd i sina containrar, som till största delen innehöll begagnade kläder och skor till de västsahariska flyktinglägren i Algeriet.

Det var genom kontakt och diskussioner med den västsahariska Röda Halvmånen och Polisarios dåvarande representant i Sverige, som ansökan kommit till.

Skolmaterialet bestod framför allt av 10000 räknehäften, 20000 ritpapper, skrivhäften, kartong, pennor, radergummin, linjaler, tejp, saxar, passare, pennformare, kritor, färgblock, penslar och tavelkrita till en kostnad av 34 905:-

Förbandsmaterialet bestod främst av 300 sprutor, 400 kanyler, kompresser, zinkhäfta, sårtvättare, elastisk binda, säkerhetsnålar, mitella till en kostnad av 9 907:.

Läkarväskorna bestod främst av stetoskop, blodtrycksmätare, ficklampa, spatel, tång, reflexhammare, operationssax, ögonsax, förbandssax, peanger, pincett, skalpeller, sprutor, kanyler, operationshandskar, oftalmoskop, vaginal- och nässpekulum etc. Varje läkarväska kostade 5 440:-

Jag bläddrar vidare i mina pärmar, slänger, sparar och minns – inte allt.