Johan Büser (S) – engagerad riksdagsledamot

Johan Büser på Bokmässans Globala torg i Göteborg 2018.

Ur Västsahara 4/2018

– Det enda som är riktigt positivt, i en för övrigt ganska mörk Västsaharavärld, är EU-domstolens domar; att Västsahara inte tillhör Marocko, säger riksdagsledamoten och socialdemokraten Johan Büser, när jag möter honom på Bokmässans Globala torg i Göteborg i september.

Ända sedan tiden i Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU har han engagerat sig starkt i Västsaharafrågan.

– Det var en seger när Socialdemokraternas partikongress tog beslutet 2009 att verka för att Sverige ska erkänna Västsahara, säger en stolt Johan Büser från Göteborg. SSU hade varit en envis pådrivare i frågan.

Naturligtvis hade han stora förhoppningar om att den nya regeringen (S och MP) 2014 skulle erkänna Västsahara. Det blev en stor besvikelse när så inte blev fallet. Många trodde att regeringen skulle erkänna Palestina och Västsahara samtidigt – men det blev bara Palestina.

En flod av motioner i riksdagen om Västsahara hade dessutom föregått det historiska beslutet i riksdagen 2012 att Sverige ska erkänna Västsahara. Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fick stöd av Sverigedemokraterna. Då hade Sverige en Alliansregering med Carl Bildt som utrikesminister. Den regeringen valde att nonchalera riksdagsbeslutet.

Det är ingen hemlighet att Socialdemokraterna är splittrade i frågan om Västsahara. Vid den senaste kongressen 2017 debatterades Västsahara länge och intensivt.

– Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ju alla kongressbeslut på att Sverige ska erkänna Västsahara. Dessutom finns det enskilda riksdagsledamöter inom Liberalerna och Centern som också är för ett erkännande.

Men nu har ju en ny fråga seglat upp; EU:s handelsavtal med Marocko.

– EU-domstolen säger ju i två domar att Marocko inte har rätt till Västsaharas varor, men nu verkar det ju som att EU inte respekterar sin egen domstol utan kommer att driva igenom fortsatt marockansk handel med västsahariska varor.

– När fiskeavtalet mellan EU och Marocko skulle förlängas 2006 och 2011 så röstade Sverige nej. Men i juli i år la Sverige ned sin röst.
Varför? frågar sig naturligtvis alla.

– Sverige har tyvärr stått ensamma på EU-kartan när det gäller Västsaharafrågan. Marocko har dessutom fått en starkare ställning i EU-parlamentet, säger Johan Büser, som en förklaring till Socialdemokraternas brist på konsekvent agerande.

Det finns ett nätverk för Västsahara i riksdagen. Där har framför allt Johan Büser (S) och Lotta Johnsson Fornarve (V) varit drivande.

– De västsahariska ungdomarna är naturligtvis fruktansvärt frustrerade. Generationer har bott i flyktingläger.

– Mediabevakningen är dålig. Kanske är det tyvärr först om det smäller som det blir intressant att bevaka Västsaharafrågan.

Johan Büser menar också att det är upprörande att FN-styrkan MINURSO inte ens har ett MR-mandat, vilket betyder att den västsahariska befolkningen i ockuperade Västsahara är i princip skyddslös.

– Inte heller i FN:s säkerhetsråd ser vi något resultat. Frågan har inte alls rört sig framåt.

Vad menar då Johan Büser bör göras?

– Erkännandefrågan är död just nu men man måste stärka engagemanget för Västsahara, fler måste engagera sig. SSU måste fortsätta sitt arbete. Man måste samla alla politiska krafter för frågan.

Text och foto: Lena Thunberg