Kommentar tilll “Konflikten i Västsahara – en omöjlig uppgift”

MINURSO-styrkan kör fast. UN Photo Martine Perret

Nätmagasinet Mänsklig säkerhet publicerade 2 maj en analys av Västsaharafrågan: “Konflikten i Västsahara – en omöjlig uppgift“. Analysen är skriven av Carin Wall, journalist och tidigare diplomat i bland annat Algeriet.
Den 15 juni publicerades denna kommentar och ett svar från Carin Wall i nätmagasinet Mänsklig säkerhet:

KOMMENTAR: Carin Walls artikel om Västsahara hänger inte ihop. Hon skriver mycket riktigt att Västsahara ännu inte har avkoloniserats och samtidigt till största delen är ockuperat av Marocko. Ändå lyckas hon framställa västsaharierna som bromsklossen i denna långvariga tragedi.

Västsahara är den sista kolonin i Afrika. Västsaharierna har rätt till självbestämmande och självständighet enligt FN. Varför har de då inte fått rösta om självständighet? En FN-styrka finns ju på plats sedan 1991 med just det uppdraget; att genomföra folkomröstningen?

Den frågan svarar inte Carin Wall på. Fakta är att i FN:s säkerhetsråd sitter Frankrike med vetorätt och starka ekonomiska, militära och politiska band till Marocko. Alla beslut som missgynnar Marocko stoppas därför av Frankrike. Säkerhetsrådet är alltså handlingsförlamat även i denna fråga.

Och hur agerar EU? Det är ju trots allt ett EU-land, Spanien, som inte har skött avkoloniseringen. Den frågan tar Carin Wall inte heller upp. Fakta är att Marocko har fått enorma ekonomiska stöd av EU för att stoppa migranter och flyktingar att ta sig in i Europa via Gibraltar sund och Spanien. Marocko är det land, som EU valt att samarbeta med i Nordafrika, en stabil monarki. EU vill inte stöta sig med Marocko.

Ockupation är fel. Avkolonisering är rätt.

Västsaharierna har varken fått sina absoluta rättigheter tillgodosedda eller den uppmärksamhet i media och den politiska världen som de är värda.

Eldupphöravtalet bröts genom att marockanska styrkor gick in i buffertzonen mellan Marocko och Västsahara. Nu pågår kriget igen. Vem talar om det?

Det finns avhoppare i alla konflikter. Att Carin Wall ger en av dem så stort utrymme i sin artikel är trist. Polisario Front har genomfört ett nationsbygge och organiserat flyktinglägren i 50 år. Det måste naturligtvis ha knakat i fogarna många gånger, men att de fortfarande är enade och fortsätter sin kamp för sina rättigheter, trots en tyst omvärld, är det verkligt anmärkningsvärda.

Lena Thunberg
Redaktör för Tidskriften Västsahara, www.vastsahara.net

Svar: Nej. Lena Thunberg, tyvärr har jag lika lite som FN och generalsekreterarens personliga sändebud lösningen på konflikten om Västsahara. Jag konstaterar att parterna står långt ifrån varandra men jag har inte, som du påstår, lagt skulden på västsaharierna. Du vet också mycket väl varför FN-missionen inte lyckats med uppdraget att ordna en folkomröstning och jag nämner en av orsakerna. Jag refererar till EU-domstolens utslag att Marocko inte har suveränitet över territoriet. Och jag påpekar att Spanien sjappade från sitt ansvar för avkolonisering.

Vi på Mänsklig Säkerhet tycker också att denna bortglömda konflikt förtjänar mer uppmärksamhet – därav min artikel. Jag har besökt området och tyvärr sett både hur ”nationsbygget” knakat i fogarna och misären i flyktinglägren. Parterna i konflikten skulle, kanske med mer kraftfulla internationella påtryckningar, kunna inleda en dialog och bidra till att ge västsaharierna rätten till självbestämmande och självständighet.

Carin Wall
Redaktör för Mänsklig Säkerhet