Kulturtidskrifter på vandring mellan bibliotek

Tidskriftsverkstans utställning visades bland annat på Falköpings bibliotek 2023. Foto: Ulla-Karin Karlson

– Ibland kärvar det till sig med tiden, som till exempel när vi hamnade i ett oförutsett snöoväder och hundarna väntade hemma, berättar Ulla-Karin Karlson. Hon och Mats Widebrant kör runt till bibliotek i Västergötland och sätter upp och tar ner en utställning om kulturtidskrifter.

Det är Tidskriftsverkstan, bestående av 25 medlemstidskrifter, som har producerat utställningen. Den består av 12 roll-ups med presentation av kulturtidskrifterna.

– Utställningen är lätt att sätta upp, tar lite plats och kan anpassas till de utrymmen som finns. Speciellt roligt är det att även små bibliotek har möjlighet att ta emot oss. Vi får nästan alltid ja tack från biblioteken, när vi kontaktar dem, säger Ulla-Karin Karlson.

Alla bibliotek prenumererar på tidskrifter av olika slag och det här blir ett sätt att lyfta fram kulturtidskrifternas betydelse för en fri debatt – för demokrati och yttrandefrihet.

– Kostar det inget? frågar bibliotekarierna, ofta glatt överraskade.

Det finns fyra likadana utställningar på turné i södra Sverige. Med hjälp av medlemmar i Tidskriftsverkstan fraktas de också runt till bibliotek i Halland, Bohuslän, Småland, Öland och Blekinge.

I tre år har Tidskriftsverkstan dessutom gett ut ett magasin med deltagande av medlemstidskrifterna. Senaste utgåvan har temat Klimat. Magasinet delas ut gratis, främst i samband med att utställningarna visas på biblioteken.

Under 2023 var det cirka 20 bibliotek som under någon månad huserade utställningen och tillhandahöll magasinen.

Detta år var det följande nio tidskrifter som stod bakom artiklarna i magasinet: Camino, Cora, Galago, Karavan, Ora Jurnalo, Röda Rummet, Socialpolitik, Sydasien och Tidskriften Västsahara. Konstnären Nina Bondeson stod för de konstnärliga bilderna.

De övriga 16 medlemstidskrifterna är Alba.nu, Angeredswebben, Bild och Bubbla, Country News, Dixikon.se, Folket i Bild/Kulturfront, Fritänkaren, Glänta, Lira, Lyrikvännen, Ny Tid, OEI, Ord och Bild, Paletten, Populär Poesi och Zenit.

Åtta av de 25 medlemstidskrifterna är numera digitala.

Tidskriftsverkstans utställningar och magasinet finansieras med medel från Kulturrådet men det mesta av arbetet görs ideellt.

Lena Thunberg, Tidskriften Västsahara