Livstids fängelse för kamp för mänskliga rättigheter

Ahmed Sbai 2008

Våren 2008 besökte jag den ockuperade delen av Västsahara. På den tiden gick det att ta sig in som turist. Det är närmast omöjligt idag att som oberoende journalist besöka den Marocko-ockuperade delen av Västsahara.

Tre dagar varade besöket och jag träffade en lång rad modiga västsaharier, som berättade sina levnadsöden för mig. De hade på olika sätt protesterat fredligt mot Marockos ockupation – och fängslats och dömts.

Jag glömmer dem aldrig. Många av dem sitter nu åter i marockanska fängelser.

En av dem är Ahmed Sbai. Jag hann tyvärr inte intervjua honom, men jag minns fortfarande hans långa gängliga gestalt och att han var yngre än de flesta andra jag träffade.

Ahmed hade redan som skolelev protesterat mot skolans marockanska lärare, som behandlade västsahariska skolelever med mer eller mindre förakt.

När jag mötte honom som hastigast hade han kommit ut från fängelse efter en ett-årsdom. Han dömdes för våldsamt upplopp, när han i själva verket hade samlat in och spridit information om den marockanska statens brott mot västsahariernas mänskliga rättigheter – som till exempel yttrandefrihet.

Idag sitter Ahmed Sbai åter i fängelse – sedan 2010. Han är en av de så kallade Gdeim Izikfångarna. De greps efter att polis stormat ett fredligt protestläger 2010. 25 kända västsahariska aktivister greps, anklagades för att tillhöra ett kriminellt gäng och för att ha orsakat marockanska polisers död. Bevisen var uttalanden under tortyr.

Ahmed Sbai har som så många andra av de dömda västsaharierna hungerstrejkat i protest mot vidriga förhållanden i fängelserna. I Ahmeds fall gällde det senast i februari i år för att han förvägrats sjukvård.

Amnesty International är bara en av många organisationer som har protesterat mot domarna och krävt att Gdeim Izikfångarna ska släppas.

Text och foto: Lena Thunberg

Amnesty International 7 mars 2007

SPS: Saharawi civilian prisoner starts hungerstrike 21 /2 2024

Western Sahara Resource Watch  7/9 2020