Lyckad information i skolor och i butiker

Butikskampanj hos Brödet och fiskarna i Västerås. Bild: Sari Jacobson

Ur Västsahara nr 1 2015

Fem organisationer har under hösten 2014 försökt “sätta Västsahara på kartan” genom skol- och lärarinformation och butikskampanjer.

Hösten 2012 genomförde Föreningen Västsahara ett skolprojekt ”Unga västsahariska röster” med stöd av Forum Syds informationsbidrag. 20 gymnasieskolor och folkhögskolor i främst västra Sverige fick information om Västsahara. Dessutom arrangerades två offentliga möten i Göteborg och Lund i samarbete med studenternas Utrikespolitiska föreningar. Sammanlagt fick 1600 unga människor information om Västsahara.

Till skolprojektet hade Föreningen Västsahara också producerat informationsfoldrar med korta berättelser om unga västsaharier i både flyktinglägren och ockuperat område. Ett specialnummer av tidskriften Västsahara gjordes också.

Under två veckor av denna informationshöst medverkade Leaarosi, en 30-årig västsaharier som bjudits in från flyktinglägren i Algeriet. Han pratade bra engelska och kunde därför kommunicera med eleverna direkt. Hans berättelse om flykten från den ockuperade delen av Västsahara till flyktinglägren tio år tidigare berörde många elever starkt.

De flesta skolelever visste ingenting om Västsahara. Många var förvånade och ganska upprörda över att de inte fått lära sig något om denna konflikt under skoltiden.

Lärarna var också tacksamma över besöken. Många såg informationen som en viktig fortbildning.

Under 2014 har Emmaus Stockholm tillsammans med Föreningen Västsahara, Kommittén för Västsaharas kvinnor, Brödet och fiskarna och Gävle biståndsgrupp genomfört ett nytt informationsprojekt med stöd av Forum Syd; ”Västsahara på kartan”.

Föreningen Västsaharas del i detta har varit information på gymnasieskolor, produktion av en kortfilm av Kim Naylor, ett informationshäfte till lärare och ett informationsblad till främst läromedelsförlag och läroboksförfattare.

I Göteborg med omnejd och Skåne har under hösten cirka 700 gymnasieelever på 11 skolor fått information under hösten. Responsen har åter var mycket bra och eleverna förvånade, upprörda och tacksamma.

Här är några av kommentarerna i elevernas utvärderingar:

”Jag tycker att detta var väldigt intressant. Detta var inget jag hört om innan och detta är definitivt något jag kommer att fundera vidare på. Tack för en jättebra föreläsning!” ”Intressant redovisning som öppnar upp ögonen för en konflikt i ”det dolda.” ”Bra redovisning med mycket bra fakta. Spännande med egna upplevelser som det berättades om.”

”Tack för att du kom.” ”Jättebra föreläsning med intressant information. Bra upplägg och jätteroligt med egna bilder och erfarenheter.”

Lena Thunberg