Miljonböter för Göteborgsfiskare

Greenpeace-aktivister protesterar 2008 i Göteborg mot det svenska fisket i västsahariskt vatten. Fotograf: Christian Åslund

De två Göteborgsfiskarna Ove Ahlström och Lennart Kjellberg som i april 2015 dömdes i Hovrätten för Västra Götaland för olovligt fiske utanför Dakhla i Västsahara får inte sin sak prövad av Högsta domstolen. Beskedet kom igår 14 december.

Hovrättsdomen löd på villkorlig dom, böter på 50 000 vardera samt återbetalning till staten på 4,4 miljoner kronor av den vinst de gjort på svartfisket.

En rättsprocess som pågått i åtta år är därmed definitivt slut.

Åtalet gällde olaga fiske i 13 månader under 2007 och 2008, som skulle ha renderat en vinst på 20 miljoner kronor.

De båda fiskefartygen Aldo och Nordic IV saknade både svenskt fartygstillstånd samt tillstånd att fiska inom EU:s fiskeavtal med Marocko (ett fiskeavtal som Sverige för övrigt röstat nej till).

Försvaret hävdade att inga tillstånd krävdes eftersom fartygen var uthyrda till marockaner och fisket därmed inte svenskt samt att de två företrädarna för bolagen som ägde båtarna inte var ansvariga för fisket.

Tingsrätten i Göteborg fann 2012 de åtalade skyldiga till brottet men dessa kunde inte dömas på grund av ett slarvfel i gärningsbeskrivningen. Åklagaren överklagade domen. Hovrättsförhandlingen 2013 avbröts sedan försvaret hänvisat till en skrivning i EU-lagstiftningen. Rätten bad då om ett så kallat förhandsbesked från EU-domstolen, som efter granskning av fiskeavtalet helt stödde åklagarens uppfattning.

Hovrättsförhandlingen togs sedan om och den fällande domen för olaga fiske kom i april 2015.

– Jag har under 20 år aldrig varit med om ett fiske som har varit så omfattande och till så stort värde, sa åklagare James van Reis efter domen.

Nu kan alltså punkt sättas för denna segdragna process som slutade med seger för åklagaren.

Se också flera artiklar på

Västsaharas hemsida: Göteborgsfiskare fällda för grovt olaga fiske

Göteborgs-Posten 14/12 2015: Fiskare från Göteborg tvungna böta miljoner