MINURSO måste genomföra sin uppgift

Från dokumentärfilmen 3 Stolen Cameras av Equipe Media och RåFilm.

– FN:s säkerhetsråd måste fördöma de brott mot mänskligheten samt systematiska brott mot mänskliga rättigheter som kungadömet Marocko begår i Västsahara.

– FN:s säkerhetsråd måste se till att MINURSO inom 24 månader verkställer sin huvuduppgift; självbestämmande för västsaharierna.

Detta skriver Geneva Support Group for the Protection and Promotion of Human Rights in Western Sahara den 23 oktober med anledning av att FN:s fredsbevarande styrka MINURSO:s mandat går ut 31 oktober och förväntas förlängas.

Geneva Support Group består av mer än 300 organisationer och har sitt säte i Geneve där FN:s råd för mänskliga rättigheter har sitt stora kontor.

MINURSO är den enda fredsbevarande FN-styrka som saknar ett så kallat MR-mandat, det vill säga rätt och skyldighet att rapportera om brott mot de mänskliga rättigheterna. Det i sin tur betyder att västsaharierna är helt skyddslösa, eftersom Marocko stoppar oberoende journalister och observatörer att besöka den ockuperade delen av Västsahara.

Marocko ockuperar illegalt och militärt stora delar av Västsahara för att exploatera områdets stora naturtillgångar som fisk, fosfat samt växthusodlingar.

Västsahara är nu det enda självstyrande område som helt har övergivits av sin administrativa kolonimakt; Spanien.

Man skulle kunna förvänta sig att FN-systemen rapporterade till FN:S säkerhetsråd om de krigsbrott och brott mot mänskligheten som ockupationsmakten Marocko begår.

Men tyvärr saknas, år efter år, information om de systematiska brotten mot mänskliga rättigheter i den årliga FN-rapporten till Säkerhetsrådet. Dessutom har FN:s Högkommissarie för Mänskliga Rättigheter inte kunnat besöka området.

Att fortsätta en förhandlingsprocess med en ockupationsmakt som offentligt och under många år slagit fast att man tänker integrera det ockuperade området innanför sina egna gränser utan hänsyn till beslut som fattats av internationella juridiska och politiska organ, är liktydigt med att ge ockupationsmakten rätten att fortsätta sin illegala militära ockupation.

Pressmeddelande i sin helhet 23/10 2023 MINURSO MUST FULLFILL ITS CORE MANDATE

Lena Thunberg