Mohamed Khaddad har avlidit

Mohamed Khaddad, Polisarios sambandsperson med MINURSO. UN Photo: Devra Berkowitz 2011

Mohamed Khaddad, Polisarios talesperson i utrikespolitiska frågor, sambandsperson med MINURSO och diplomat, avled i Madrid 1 april efter en längre tids sjukdom.

Den västsahariska regeringen säger i ett uttalande att ”det västsahariska folket har förlorat en av sina mest lojala och respekterade personer”, ”en av Polisarios kämpar och ledare som deltog i den västsahariska kampen från start med uppriktighet, offervilja och generositet.”

Mohamed Khaddad, som var född 1954, avbröt i unga år sina ingenjörsstudier i Algeriet för att delta i den västsahariska revolutionen. Han har innehaft flera betydelsefulla poster i både i befrielserörelsen och i den västsahariska regeringen.

1978 deltog han i den västsahariska delegationen vid den första direkta förhandlingen med Marocko, som hölls i Bamako i Mali. Mohamed Khaddad var bland annat Västsaharas ambassadör i Algeriet under två perioder, har ansvarat för Polisarios utrikespolitik i Europa och lett folkräkningsarbetet efter eld-upphör 1991 inför folkomröstningen om Västsaharas självständighet

Mest känd är han dock för att ha stått i ledningen för Polisarios juridiska strider i EU:s domstolar, där han vann historiska segrar för det västsahariska folket mot Marocko samt när det gäller exploateringen av Västsaharas naturresurser.

Mohamed Khaddad var en av de fyra personer ur Polisarios ledning som besökte Sverige redan 1976 och togs emot av Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme.

Läs mer om Mohamed Khaddad på spsrasd.info

Se även debattartikeln Sverige är på väg att överge Västsahara (ETC 17/4 2018)