Nytt nummer ute: Västsahara nr 3: Världen blundar

Västsahara nr 3 2016

I nr 3 av Tidskriften Västsahara kan du läsa om:

Marockansk offensiv. Marocko går in i befriat område och bryter mot eldupphöravtalet

EU: bryter mot domstolsbeslut om Västsahara

FN::s stora klimatkonferens äger rum i Marrakesh i november. Marocko mörkar att dess gröna energiplaner sker i ockuperade Västsahara.

Reportage om sjukvård och filmskola i flyktinglägren.

Bilder och texter ur Erik Fichtelius bok Västsaharas kamp för oberoende från 1978.

Monica Zak: Böckerna om Hadara inspirerar tilll fredlig kamp?

Jytte Guteland: Agera för EU-domen och ett fritt Västsahara!

Urkultfestivalen,  Afrikagrupperna informerade om Västsahara.

Beställ tidskriften via vastsahara@brevet.nu  Pris: 30:-  Prenumeration: 125:- pg 204003-8