Olof Palme och Västsahara

Det första land som Polisario Front vände sig till efter den marockanska ockupationen 1975 var – Sverige.

En delegation företrädare för Polisario reste till Sverige 1976 och togs då emot av statsminister Olof Palme – till stor förtret för den marockanska ambassaden.

Den dåvarande radiojournalisten på Dagens Eko Erik Fichtelius hade tidigare under året besökt flyktinglägren och fått följa med Polisariosoldater ute i öknen och i närheten av fronten.

Efter mötet med Polisariodelegationen ställde Olof Palme under en hel timmes tid nyfikna och intresserade frågor till Erik Fichtelius om Polisario, Västsahara och resan i området.

På bilden ses Baba Mustapha Sayed, Mohamed Khadad, Salek Seghair, Bachir Mustafa Sayed tillsammans med Olof Palme.

(1978 utkom boken Västsaharas kamp för oberoende av Erik Fichtelius.)