På tal om avtal som går ut

Ett av många europeiska fiskefartyg med västsaharisk fisk. Foto: wsrw

Ryssland har inte förlängt det avtal som nyligen gick ut och som har gjort det möjligt för Ukraina att exportera spannmål genom Svarta Havet. Beslutet att inte förlänga avtalet har fått stora rubriker.

Ett annat avtal som gick ut 18 juli och som däremot ingen talar om är EU:s fiskeavtal med Marocko, som har gjort det möjligt för 128, främst spanska, fiskebåtar att fiska i västsahariska vatten under de senaste fyra åren.

EU-domstolen har i tre separata domar slagit fast att Marocko inte kan ha avtal med EU där Västsahara är inkluderat, eftersom Västsahara inte tillhör Marocko. EU har överklagat domarna.

I höst kommer den slutliga domen från EU-domstolen. Den kan inte överklagas.

Tisdagen den 18 juli bör alla fiskebåtar från EU-länderna ha lämnat västsahariska vatten. Marockanska vatten är i princip utfiskade.

De fiskerika västsahariska vattnen har i åratal bestulits på sin fisk av Marocko, som EU betalat till för detta illegala fiske, som främst berikat spanska fiskare – och Marocko.

EU har under fyra års tid betalat 52 miljoner euro till Marocko varje år för fisketillstånden. Dessutom har fiskebåtsägarna själva betalat för licenserna till Marocko.

Expiry of EU-Morocco Fisheries Agreement