Polisario Front: Vår rätt kan inte avvisas. Kriget fortsätter

På grund av FN:s säkerhetsråds oförmåga att förhindra ockupationsmakten Marockos aggressiva och ständiga försök att underminera FN-styrkan MINURSO:s mandat, kommer det västsahariska folket  att fortsatt använda alla lagliga medel, inklusive den väpnade kampen, för att försvara  sin oavvisliga och icke-förhandlingsbara rätt till självbestämmande och självständighet för att återfå kontrollen över hela SADR (Saharawi Arab Democratic Republic).

Detta säger Polisario Front som svar på Säkerhetsrådets nya resolution 2654 den 27 oktober. Polisario hänvisar till Säkerhetsrådets resolution 690 från 1991, då den fredsbevarande FN-styrkan MINURSO inrättades för att genomföra en folkomröstning i Västsahara, där den västsahariska befolkningen skulle välja mellan självständighet och integration med Marocko.

Den folkomröstningen har ännu inte ägt rum på grund av Marockos numera vägran att acceptera ett självständigt Västsahara, rikt på fosfat och fisk.

Eldupphör bröts 2020 då den marockanska armén gick in i en buffertzon, varpå Västsahara förklarade att eldupphör inte längre gällde. Det lågintensiva krig som då startade mellan Marocko och Polisario nämns inte i den nya FN-resolutionen från oktober 2022.