Polisario: Den väpnade kampen för självbestämmande och självständighet fortsätter

Sidi M. Omar, Polisario Fronts representant vid FN samt samordnare för Minurso.

– Det västsahariska folket kommer att fortsätta samt intensifiera sin legitima väpnade kamp för att försvara sin suveränitet och rätten till självbestämmande och självständighet. meddelade Polisario Front i en kommuniké 30 oktober, som reaktion på FN:s säkerhetsråds nya resolution om Västsahara dagen innan.

– Genom att Säkerhetsrådet misslyckats med att anta en balanserad och neutral resolution är arbetet för FN:s generalsekreterares nya personliga sändebud, Staffan de Mistura, dömt att misslyckas, eftersom resolutionen allvarligt underminerar utsikterna för att ge nytt liv till fredsprocessen. Det rådande dödläget kommer att bestå och dörren har nu lämnats öppen för mer eskalering och spänning i regionen.