Rättegång om fosfatstölden och rapport om transportörerna

200 miljoner dollar per år tjänar Marocko genom sitt statliga bolag OCP på att exportera den stulna fosfaten från gruvan Phosboucraa i ockuperade Västsahara, en av de största fyndigheterna i världen.

Den 15 juni 2017 fastslog en sydafrikansk domstol att fartyget Cherry Blossom som kvarhölls i Port Elisabeths hamn 1 maj ska fortsatt kvarhållas i väntan på en rättegång, där ägarskapet för fosfatlasten på väg till Nya Zeeland ska fastställas. Är det köparna, ett bondekooperativ i Nya Zeeland, marockanska statliga fosfatbolaget OCP eller Västsahara genom Polisario Front som äger fosfaten?

Den marockanska regimen rasar över domstolsbesluten.

I december 2016 fastslog EU-domstolen att avtal mellan EU och Marocko inte är giltiga när det gäller västsahariska varor eller överhuvudtaget Västsahara, eftersom Västsahara inte tillhör Marocko.

En av anledningarna till att Marocko ockuperar stora delar av Västsahara sedan 1975 är möjligheten att kontrollera de västsahariska naturtillgångarna, främst fosfat, den enda hittills kända råvaran för framställning av konstgödsel.

I en utförlig rapport 16 juni 2017 presenterar Western Sahara Resource Watch (wsrw.org) de företag som det senaste året transporterat den stulna fosfaten samt historien bakom den västsahariska fosfaten.

Läs rapporten Carriers of Conflict.

Mer information på Western Sahara Resource Watch hemsida.