Reaktioner i Sverige

Filmkollektivet RåFilm demonstrerar i Malmö.

I en debattartikel i ETC kräver Olof Palmes Internationella Center, Emmaus Stockholm, Björkå Frihet, Right LIvelihood-stiftelsen, Praktisk Solidaritet, Afrikagrupperna, Emmaus/Gävle Biståndsgrupp, Svenska Västsaharakommittén, Kommittén för Västsaharas kvinnor och Solidarity Rising följande:

Vi kräver att Sveriges regering framför följande till FN:

  1. Att den utlovade folkomröstningen snarast genomförs, där västsaharierna får besluta om de vill ha en självständig stat eller tillhöra Marocko
  2. Att sanktioner införs mot marockanska ledare om de fortsätter förhindra en västsaharisk folkomröstning om självbestämmande
  3. Att FN ingriper mot de övergrepp och mänskliga rättighetsbrott som nu i ännu högre grad sker mot skyddslösa västsaharier i ockuperat område samt mot de politiska fångarna i marockanska fängelser
  4. Att det särskilda sändebudet för Västsahara snarast tillsätts

Av Sveriges regering kräver vi dessutom:

  1. Ett tydligt ställningstagande mot Marockos ockupation.
  2. Att riksdagens beslut från 2012 att erkänna den västsahariska staten SADR. Saharawi Arab Democratic Republic, verkställs.
  3. Att Sverige i EU kräver ett stopp för alla avtal med Marocko som också omfattar Västsahara.

Dessutom genomfördes manifestationer i Malmö och Göteborg,

Debattartiklar publicerades dessutom i Dagens Arena, Syre, Omvärlden, Omvärlden och Gävle Dagblad.