Säkerhetsrådets resolution 31 oktober om Västsahara

Säkerhetsrådets resolution 2240 om MINURSO-styrkan i Västsahara antogs, efter att ha skjutits upp, 31 oktober med tre nedlagda röster; Ryssland, Etiopien och Bolivia. Ryssland angav som skäl att det finns otydligheter och oklarheter i texten och att delar av säkerhetsrådet inte haft tillräcklig insyn och inflytande i processen att arbeta fram resolutionstexten.
USA presenterade resolutionen, som inte följer FN:s generalsekreterares rekommendation att förlänga MINURSO:s mandat med ett år för att ge FN-sändebudet Horst Köhler ordentligt med tid att förbereda för kommande förhandlingar mellan parterna Marocko och Polisario Front.
USA drev redan i april i år igenom att mandatet skulle förkortas till 6 månader för att driva fram en förhandlingsprocess.
USA, har också hotat med att halvera eller helt dra in MINURSO:s budget om inga framsteg görs.
Polisario Front, men även Marocko efter påtryckningar, har under hösten tackat ja till ett rundabordssamtal i Génève i början av december. Vid detta möte ska även Algeriet och Mauretanien delta.
I ett kort uttalande efter beslutet i säkerhetsrådet sa Marockos FN-representant att MINURSO:s uppgift är att övervaka eldupphör och inte att engagera sig i förhandlingar mellan parterna.
Polisario Front har ständigt hänvisat till MINURSO:s huvuduppgift: att genomföra den avkolonisering som både Marocko och Polisario Front accepterat innan MINURSO etablerades i Västsahara 1991. Det ska ske genom en folkomröstning där det västsahariska folket ska välja mellan ett självständigt Västsahara eller integration med Marocko.
Något krav på att inkludera ett MR-mandat (att övervaka och rapportera om brott mot de mänskliga rättigheterna) i MINURSO:s mandat fanns varken med i FN-resolutionen eller i generalsekreterarens rapport 3 oktober.

Läs hela resolutionstexten samt uttalande från olika medlemsländer här.

FN:s generalsekreterares rapport från 3 oktober finns här.