Sätt press på Marocko!

Flyktinglägren i Algeriet. Foto: Ulla-Karin Karlson

Ur Västsahara nr 4/2018 Intervju med Polisarios representant i Sverige Limam El Jalil

FN:s säkerhetsråd fick skjuta upp beslutet om en förlängning av Minurso:s mandat till absolut sista dagen: 31 oktober. Det rådde oenighet om ifall mandatet skulle förlängas med 6 månader eller med som tidigare ett år. Det var främst USA och som ville ha 6 månader.

Det uppdrag som FN-sändebudet Horst Köhler fick i april, att föra parterna Marocko och Polisario Front till förhandlingsbordet, skedde inte inom de sex månaderna utan ska ske i början av december.

– Det är säkert ett resultat av starka påtryckningar på Marocko, tror Limam El Jalil, Polisarios representant i Sverige.

De senaste 10 åren har inga som helst förhandlingar ägt rum. Det förra FN-sändebudet Christopher Ross lämnade sitt uppdrag utan att ha lyckats med detta under 10 år och efter att ha blivit nekad inresa i den ockuperade delen av Västsahara och efter att ha fått se den förre generalsekreteraren för FN Ban Ki-moon utskälld och förnedrad av Marocko – enbart för att han kallade Marockos ockupation av Västsahara för en ockupation. Marocko kastade ut en tredjedel av Minurso-styrkan från den ockuperade delen av Västsahara och hotade med att bryta alla kontakter med EU.

Det har alltså varit en minst sagt hög ton från Marocko och få reaktioner från omvärlden.

– Marocko har vägrat att respektera det västsahariska folkets rätt till självbestämmande. Det är ju det som är själva kärnan i FN:s alla resolutioner och grunden till den avkolonisering som Spanien aldrig verkställde, säger Limam El Jalil.

– Det var när röstlängden inför den kommande folkomröstningen om självständighet blev klar i början av 2000-talet som Marocko förstod att de röstberättigade skulle rösta för just självständighet. Sedan dess har Marocko helt sonika förklarat att man aldrig kommer att acceptera ett självständigt Västsahara.

Vad kommer att hända nu?

– Marocko har intresse av att behålla status quo. De kontrollerar två tredjedelar av vårt territorium, de plundrar oss på våra naturresurser, de har militär kontroll, de har separerat familjer från varandra i över 40 år, de har lagt ut 10 miljoner minor. De vill hålla det ockuperade Västsahara borta från världens ögon. De vill inte ha några vittnen, speciellt inte utländsk press och observatörer. Dagligen utsätts västsaharier för systematiska övergrepp.

– Utan starka påtryckningar från Säkerhetsrådet kommer inget att hända, men sex månader är naturligtvis en form av press.

Att Marocko över huvud taget gått med på att komma till mötet i Génève i december för en eventuell början på förhandlingar, beror enligt Limam enbart på att Marocko är utsatt för press av säkerhetsrådet.

Men om det nu inte blir några verkliga förhandlingar och om USA inte längre vill stödja Minurso, vad händer då?

– Ingen vill att Minurso lämnar Västsahara. FN:s säkerhetsråd vill bevara freden och att Minurso övervakar eld-upphör. Ingen vill ha en återgång till krig. Men det finns naturligtvis en risk att Säkerhetsrådet skär i budgeten för MINURSO.

– Vi hoppas att Säkerhetsrådet och det internationella samfundet utnyttjar den nyckelroll som de har. Marocko måste respektera ingångna avtal. Den FN-ledda folkomröstningen ska genomföras och territoriet avkoloniseras. Detta beslutades ju av FN redan 1963, när Spanien var kolonialmakt.

Vad skulle kunna få Frankrike, som ju stödjer Marocko, att ändra sin ställning?

– Frankrike har verkligen dubbelmoral. Det är en nation som hyllar demokrati och mänskliga rättigheter, men när det gäller Västsahara vill de inte ens att Minurso ska ha mandat att övervaka brott mot mänskliga rättigheter!

Generalsekreteraren driver ju inte heller MR-mandatet i sin rapport?

– De flesta i säkerhetsrådet vill undvika konfrontation mellan varandra i den frågan, men det är ju självklart att denna fredsbevarande FN-styrka ska ha samma mandat som alla andra FN-styrkor.

Sverige lämnar i december sin plats i FN:s säkerhetsråd efter att ha suttit där i två år.

I januari kommer EU-parlamentet att ta ställning för eller emot EU-rådets beslut att göra ett tillägg till Associationsavtalet som godkänner handel med västsahariska varor för Marocko.

EU-domstolen har i två domar klarlagt att handelsavtal mellan EU och Marocko inte kan innefatta västsahariska varor, eftersom Västsahara inte tillhör Marocko. Ändå har EU-rådet alltså beslutat att godkänna att Marockos försäljning av västsahariska grönsaker och fiskprodukter till EU ska få fortsätta och godkännas.

– EU ska naturligtvis förhandla med Polisario Front, det västsahariska folkets legitima representant, om västsahariska varor, men Polisario har inte blivit inbjudna, säger Limam Jalil.

– EU säger att de har pratat med 112 ”intressenter” och fått deras godkännande, men 94 av dessa har inte konsulterats eller vägrat svara.

Vad händer om beslutet röstas igenom?

– Då skickar vi tillbaka frågan till EU-domstolen, eftersom EU-parlamentets beslut är ett brott mot EU-domstolens beslut.

Lena Thunberg